Kaars. Foto: Pexels Pixabay.

Afgelopen week zijn wij opgeschrikt door de afschuwelijke moord in Frankrijk op Samuel Paty, docent maatschappijleer. Het is ongehoord dat deze docent is onthoofd omdat hij leerlingen wilde leren hoe om te gaan met vrijheid van meningsuiting in een pluriforme samenleving.Het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims…

Bezorgdheid over Oeigoeren

Oeigoeren in China worden etnisch en in religieus opzicht onderdrukt. Het OJCM, overleg van Joden, Christenen en Moslims, heeft daarom bij de Tweede Kamer bepleit dat de Nederlandse regering China hier op aanspreekt. De minister zou in VN-verband moeten bepleiten dat een internationale missie van…

Zelf-transparantie. Foto: Pixabay

Het OJCM heeft het standpunt over ‘ongewenste beïnvloeding van onvrije landen’ op verzoek van de commissie parlementaire ondervragingen, in een brief toegelicht. Een paar punten uit de brief met toelichting. Religieuze organisaties in Nederland kunnen net als iedere andere organisatie financiering ontvangen vanuit Nederland en…