Tagarchief: bruggen bouwen

Gezegend Kerstfeest

Onderstaand bericht ontving het OJCM vlak voor het kerstfeest van Rasit Bal, voorzitter Contactorgaan Moslims en Overheid.

In de global village is het stimuleren van de samenkomst van verschillende culturen, het leren van elkaars inzichten en het overnemen van sommige verworvenheden meer dan waard. Of nu Jezus, Mozes, Mohamed of Darwin bepalend is voor iemands levensbeschouwing, of allemaal, allen delen de overtuiging dat er een gemeenschappelijke oorsprong is die ons allemaal bindt, zijnde één familie. Het is bijzonder dat van alle mensen wereldwijd, door onze gehele geschiedenis, uitgerekend wij deze tijd en ruimte nu hier in Nederland met elkaar delen. Door de dagelijkse sleur staan we hier te weinig bij stil. Lees verder

Eerste team Bruggen Bouwen, in Enschede

Het is voelbaar dat er heel veel onderling vertrouwen gegroeid is in deze groep”, aldus burgemeester Van Veldhuizen tijdens de afsluitende bijeenkomst van de training van het Team Bruggen Bouwen Enschede op 13 december 2016.

Het project Bruggen Bouwen zet lokale netwerken op van mensen uit religieuze gemeenschappen. Bij lokale problemen en conflicten kan dit netwerk actie ondernemen naar de eigen achterban of naar de lokale overheid. In Enschede is een team Bruggen Bouwen getraind.

Lees verder

Asscher in gesprek met sleutelfiguren uit joodse en islamitische gemeenschap-maart2016

Minister Asscher in gesprek met joodse en islamitische sleutelfiguren

Minister Asscher maakt zich zorgen over de sfeer in Nederland, zo vertelt hij in zijn welkomstwoord op de bijeenkomst met sleutelfiguren uit de joodse en islamitische gemeenschap op 15 maart 2016. Er is in toenemende mate sprake van jodenhaat en moslimdiscriminatie, die soms gepaard gaat met agressie. Er is sprake van een gepolariseerd landschap. Vanwege de dreigbrieven en de brandbom is hij op donderdag 10 maart in een moskee in Leiden in gesprek gegaan met de moskeebesturen. In een dergelijk gespannen samenleving is de rol van sleutelfiguren belangrijk en daarom wil hij met ze in gesprek. Hieronder een impressie van het gesprek.

Lees verder

Joden solidair met moslims na bedreigingen moskeeën

Aan alle moslimgemeenschappen en moskeeën,

Met afschuw hebben de leden van de landelijke Dialoogcommissie van het Verbond van het Progressief Jodendom in Nederland en vele geloofsgenoten kennis genomen van de bedreigingen (middels brieven met hakenkruizen) aan diverse moskeeën in het land. De joodse bevolkingsgroep weet als geen ander waar dit uiteindelijk toe kan leiden. Het toont weer hoe moslims en joden elkaar nodig hebben.

De bedreigingen met hakenkruis en varkens zijn kwetsend, beledigend en bedreigend en geeft bij joden gevoelens van solidariteit. Wij zijn solidair met moslims in Nederland die hun plek zoeken in een vredige Nederlandse samenleving en die net als elke ingezetene het recht hebben om zich beschermd te weten in de beleving van hun godsdienst. Uitingen als deze, tegen welke bevolkingsgroep dan ook, mogen niet worden geaccepteerd.

Wij wensen de moslims in ons land sterkte en weerbaarheid tegen deze onacceptabele verwensingen.

Namens de landelijke Dialoogcommissie van het Verbond van het Progressief Jodendom In Nederland

Simon Cohen, Voorzitter

Rob Cassuto, Nijmegen
Rene Dotsch, Amsterdam
Hanneke Gelderblom, Den Haag
Jan Erik Grunveld, Utrecht
Rudi Querido Utrecht
Rachel Reedijk Amsterdam
Rabbijn Albert Ringer Rotterdam
Rabbijn Corrie Zeidler Tilburg

Karin van den Broeke en Justina Mike Ngwobia uit Nigeria

Werken aan een veilige leefomgeving

Die gruwelijke aanslagen in Paris hebben tot doel om angst te zaaien en de samenleving te ontwrichten. Na Charlie Hebdo, de aanslagen in Brussel en Kopenhagen, is dit de zoveelste. Helaas zijn er landen, waar dit nog veel vaker voorkomt. In Nigeria is dit aan de orde van de dag. Dit betekent ook dat er in Nigeria veel meer ervaring is, hoe hier mee om te gaan.

Daarom hebben Kerk in Actie en het Overleg Joden, Christenen en Moslims (voorheen Cairo-overleg) begin oktober een expertmeeting georganiseerd met als titel ‘Werken aan een veilige leefomgeving. Lessen uit de praktijk van Nigeria en Nederland.’ Deze bijeenkomst werd voorgezeten door ds. Karin van den Broeke.

Lees verder over de expertmeeting Werken aan een veilige leefomgeving:

Ruimte nodig om leed te verwerken

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de moord op honderduizenden Armeniërs plaatsvond. De herdenking door Armeniërs leidde tot onrust in de Turkse gemeenschap in Almelo. Het OJCM heeft gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit de Turkse gemeenschap, de Syrisch Orthodoxe kerk en de Armeense kerk. Insteek van het OJCM is dat het niet gaat om de discussie genocide of niet, maar mensen moeten de ruimte hebben om hun leed te verwerken.

Lees hier de brief aan het bestuur Armeense Apostolische Kerk Almelo.

Brief na moord op Egyptische Koptische christenen

Na de moord op Egyptische Koptische christenen heeft het OJCM een brief gestuurd naar bisschop Arseny, de leider van de Koptische gemeenschap in Nederland.

In de brief stelt het OJCM dat de zorgwekkende situatie in Egypte aanleiding is tot veel interne discussies: “en we hebben gemerkt hoe ongelooflijk moeilijk dit ligt. Ondanks alle verschillen in religieuze tradities en visies zijn we het er over eens dat:

  1. alle initiatieven ondersteund moeten worden om in Egypte een democratie te laten ontstaan waarin in alle openheid over politieke en religieuze verschillen gesproken kan worden en waarin minderheden op een volwaardige manier kunnen participeren.
  2. geweld vloekt met de diepste waarden van onze geloofstradities.
  3. we de hoop op een wereld waarin mensen uit verschillende godsdiensten in vrede samenleven nooit opgeven, ook nu niet.
  4. elke dode die valt er één te veel is.”

Lees hier de volledige brief aan Koptische Kerk, februari 2015.