Eerste team Bruggen Bouwen, in Enschede

Het is voelbaar dat er heel veel onderling vertrouwen gegroeid is in deze groep”, aldus burgemeester Van Veldhuizen tijdens de afsluitende bijeenkomst van de training van het Team Bruggen Bouwen Enschede op 13 december 2016.

Het project Bruggen Bouwen zet lokale netwerken op van mensen uit religieuze gemeenschappen. Bij lokale problemen en conflicten kan dit netwerk actie ondernemen naar de eigen achterban of naar de lokale overheid. In Enschede is een team Bruggen Bouwen getraind.

Bijzondere momenten bij de training Bruggen Bouwen

De vraag die centraal stond bij de afsluitende ontmoeting met de burgemeester, was: wat was voor jou een bijzonder moment tijdens de training? “De muren tussen ons zijn geslecht”, was het antwoord van de Syrisch Orthodoxe priester Samuel Dogan. Een belangrijk moment was ook het inspreken ter ondersteuning van de komst van de nieuwe moskee op een inspraakavond die georganiseerd was door de deelraad. Ds. Ellen Sonneveld vertelde dat ze dit nooit gedaan zou hebben, als het Team BruggenBouwen er niet was geweest en dat ze achteraf heel blij was, dat ze dit gedaan had. Ferhat Ceri en Derya Canbaz-Gok, die vanuit de moskee meedoen, lieten weten dat deze steun voor de moskeegemeenschap van groot belang is geweest en spraken hun waardering hiervoor uit.

Andere belangrijke momenten waren het brengen van bloemen naar de Marokkaanse moskee Huis van Allah na de aanslag met de molotovcocktail, het aanwezig zijn in de synagoge bij de herdenking van de razzia in september 1941 en het bezoeken van de verschillende moskeeën tijdens de Ramadan.

Onderling vertrouwen

Geconstateerd werd het belang van dit onderling vertrouwen en dat we elkaar nu snel weten te bereiken als dat nodig is. Het Team zal daarom doorgaan. Burgemeester van Veldhuizen wees er op dat de gemeente en het Team Bruggen Bouwen elkaar nodig hebben.  Als burgemeester en als team heb je verschillende verantwoordelijkheden en mogelijkheden en juist daarom kan je elkaar aanvullen. Daarom is afgesproken is om volgend jaar weer een dergelijke ontmoeting te hebben met burgemeester van Veldhuizen.

Kijk voor meer informatie over het project Bruggen Bouwen op de website van Geloven in Samenleven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...

Reacties gesloten.