Joden, christenen en moslims betuigen medeleven aan Israëlische ambassadeur

Het OJCM, het Overleg Joden, Christenen en Moslims, heeft zijn deelneming betuigd aan de ambassadeur van Israël naar aanleiding van een aanslag op een synagoge in een voorwijk van Jeruzalem. Bij de aanslag in Neve Ja’akov kwamen zeven sjoelgangers om. In het OJCM werken vertegenwoordigers samen van joodse (NIK, NVPJ) en islamitische (CMO) koepelorganisaties en de Raad van Kerken.Het OJCM vindt het onverteerbaar wanneer mensen die hun gebeden in een bedehuis uitspreken slachtoffer worden van een terreurdaad. Aan de ambassadeur van Israël vroeg het OJCM om gevoelens van medeleven aan de nabestaanden over te brengen en alle gewonden spoedig herstel toe te wensen.

Door hun condoleances over te brengen aan de ambassadeur van een land willen zij als aanhangers van Abrahamitische religies, hun sympathie betuigen. Tegelijk maakt het OJCM duidelijk dat gelovigen hun gebeden ongestoord en zonder vrees voor geweld moeten kunnen uitspreken. Eerder kwam het OJCM hiertoe in actie bij onder meer de ambassadeurs van Egypte, Nieuw-Zeeland en Frankrijk.

Deze post werd verstuurd in .

You may also like...

Reacties zijn gesloten.