Over het OJCM

Doel van het OJCM

Het OJCM (Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims) staat pal voor vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, geeft invulling aan de scheiding van kerk en staat en baseert zich op de verdragen van de universele rechten van de mens. Van hieruit wil het OJCM bijdragen aan een Nederlandse samenleving waarin allen in vrijheid en veiligheid samenleven, waarbij vertrouwen in elkaar de basis is.

Visie van het OJCM

De vrede in de samenleving is gebaat bij bekendheid met elkaar en goede verhoudingen tussen de aanhangers van onze respectieve religies. We herkennen elkaar in het verlangen naar een samenleving waarin iedereen het recht heeft en de verantwoordelijkheid onderschrijft  om vanuit de eigen identiteit mee te doen. Geïnspireerd door onze verschillende tradities gaan wij in gesprek met elkaar en komen wij op voor elkaar, ondanks de verschillen die er zijn en blijven.

Deelnemers aan het OJCM

Het Overleg Joden Christenen en Moslims is een informeel overleg. Klik hier voor het mission statement en werkwijze.

Het OJCM ziet stichting Geloven in Samenleven als een bijzondere samenwerkingspartner. GiS houdt zich bezig met regionale en lokale projecten en initiatieven en is zo een bruggenbouwer tussen religies.
De coördinator van GiS kan aanwezig zijn bij de vergaderingen van het OJCM.

Wat doet het OJCM

Binnen het OJCM informeert iedereen elkaar over initiatieven in eigen kring richting politiek en samenleving. Het OJCM houdt zo in de eigen vergaderingen de interreligieuze dialoog gaande.
Het OJCM probeert ongewenste spanningen in de samenleving die te maken hebben met religie of levensbeschouwing, te voorkomen of verminderen. Of ondersteunt initiatieven met hetzelfde doel.
Het OJCM gaat in gesprek met politiek en samenleving over ontwikkelingen die te maken hebben met religie en levensbeschouwing.
Het OJCM werkt samen of stemt af op vergelijkbare andere samenwerkingsorganisaties.

Jaarverslag 2020

Lees hier het jaarverslag van het OJCM: een mooi overzicht van de activiteiten in 2020 en alvast een vooruitblik op thema’s voor 2021.

Ontstaan van OJCM

Het OJCM heette tot begin 2015 Caïro-overleg, naar het ontstaan van het overleg, een reis naar Caïro. Lees hier over het ontstaan van het OJCM.

Reacties zijn gesloten.