Overleg joden, christenen en moslims

Over het OJCM

Het Overleg Joden Christenen en Moslims is een informeel overleg. Het doel van het OJCM is het bevorderen en onderhouden van goede relaties tussen de deelnemende religieuze organisaties onderling, maar ook tussen religies en de Nederlandse samenleving.

Het OJCM heette tot begin 2015 Caïro-overleg, naar het ontstaan van het overleg, een reis naar Caïro.

Deelnemers aan het OJCM

Aan het OJCM nemen deel vertegenwoordigers van:

Wat doet het OJCM

In het OJCM zoeken joden, christenen en moslims samen naar structurele oplossingen voor knelpunten op het terrein van religie en samenleving. Joden, christenen en moslims trekken in het OJCM samen op bij religieuze thema’s in de samenleving, eventueel in samenwerking met andere organisaties.

Het OJCM

  • houdt in de eigen vergaderingen de interreligieuze dialoog gaande
  • spreekt zich uit op thema’s die te maken hebben met religie in de samenleving of na gebeurtenissen in Nederland of de wereld
  • organiseert themabijeenkomsten

Ontstaan van OJCM

Lees hier over het ontstaan van het OJCM.