Reactie OJCM op aanslag op Israël

Als Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM) zijn we diep geschokt door de buitensporige uitbarsting van geweld door de aanslag op Israël. De opkomst van haat en de zoektocht naar wraak hebben talloze onschuldige levens getroffen, en we maken ons ernstig zorgen over de gevolgen van deze escalatie die ons zo zichtbaar via de media bereiken. Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de slachtoffers, gegijzelden en hun families, evenals naar iedereen in Nederland die door vriendschaps- en familiebanden persoonlijk geraakt wordt door deze tragische gebeurtenis. Als OJCM willen we onze achterbannen vragen om te bidden voor alle mensen die getroffen zijn door dit geweld. We zijn ervan overtuigd dat gebed en medeleven van essentieel belang zijn in deze uiterst moeilijke tijden.

In momenten van onuitsprekelijk verdriet reiken we elkaar de hand en blijven we in dialoog. Recht op verdediging is gerechtvaardigd maar de weg van haat en wraak brengt slechts duisternis en leidt niet tot vrede. Hanneke Gelderblom, lid Verbond voor Progressief Jodendom

‘Samen blijven we bidden voor de slachtoffers, en door middel van openhartige gesprekken tussen onze geloofsgemeenschappen in Nederland streven we naar onderling begrip en vrede’ Muhsin Köktas, voorzitter Contactorgaan Moslims en Overheid

‘Wij geloven dat terreur nooit een oplossing is voor welk conflict dan ook. Wij willen ons gezamenlijk blijven inzetten voor een rechtvaardige en duurzame vrede voor alle bewoners van Israël en de Palestijnse gebieden en het gesprek hierover met elkaar blijven voeren’ Christien Crouwel, algemeen secretaris Raad van Kerken in Nederland

Laten we te midden van deze uitdagingen een oproep doen voor eenheid en verbinding. In plaats van verdeeldheid en geweld roepen we op tot samenwerking, respect en begrip tussen joden, christenen en moslims. Laten wij bouwen aan een wereld waarin verschillende geloofsgemeenschappen en culturen in vrede naast elkaar kunnen bestaan.

You may also like...

Reacties zijn gesloten.