Jongeren

Het jongerenpanel van het OJCM
Wij stellen ons graag voor als het jongerenpanel van het OJCM. We streven ernaar om jongeren te enthousiasmeren voor interreligieuze dialoog en samenwerking. Onze hoop is jongeren inspiratie te geven om meer betrokken te zijn bij de ontwikkeling van interreligieuze relaties in Nederland. Deze betrokkenheid kan geuit worden binnen organisaties als het OJCM, maar ook in persoonlijke ontmoetingen in het dagelijks leven. Heb jij interesse in interreligieuze relaties en ontmoeting? Wij willen jouw stem graag een platform geven! Mail ons via jongeren@ojcm.nl

Wekelijks zullen op deze pagina artikelen geplaatst worden die zich richten op ervaringen en opinies van jongeren. Ook streven we ernaar evenementen te organiseren, waarbij jongeren van joodse, christelijke en islamitische achtergrond elkaar kunnen ontmoeten en in gesprek kunnen gaan. In de interreligieuze ontmoeting willen we de overeenkomsten opzoeken en streven we naar begrip voor elkaars verschillen.

Jongerenpanel 2023

Asiya

Voor mij is het belangrijk om mijn godsdienst in vrijheid te belijden. In een pluriforme samenleving is hier gelukkig ook ruimte voor. Door als gelovigen in gesprek te blijven gaan, dragen we bij aan een weerbare en inclusieve samenleving. Door mijn maatschappelijke betrokkenheid en studie rechtsgeleerdheid, hoop ik hier een steentje aan bij te kunnen dragen.

Achira

Ik ben Achira Beck, 25 jaar en ik kom uit Amsterdam. Momenteel volg ik mijn master in rechten en ben ik zowel voorzitter als penningmeester van de joodse studentenvereniging, IJAR. In deze tijden is het essentieel om diversiteit te omarmen. Het intrigeert me om de verhalen van jongeren met diverse culturele en religieuze achtergronden te ontdekken. Door open dialogen aan te gaan, kunnen we niet alleen van elkaar leren, maar ook een dieper begrip krijgen van de nuances in onze samenleving.

Jongerenpanel 2022

Wij zijn het ojcm jongerenpanel 2022 ✨ Samen zoeken wij de verbinding om in gesprek te gaan over verschillende interreligieuze thema’s 🙏 Benieuwd naar wat we gaan doen? Via onze instagram account OJCM_jongeren houden we je graag op de hoogte! www.instagram.com/ojcm_jongeren

Asjer

Religie heeft niet echt een sexy imago, maar speelt nog steeds een heel belangrijke rol in onze samenleving en het maatschappelijk debat. Het is daarom belangrijk dat mensen van verschillende (religieuze) achtergronden elkaar ontmoeten om te leren van elkaars overeenkomsten en verschillen. Dat is de enige manier om de Nederlandse samenleving verder vorm te geven, om samen vooruit te komen.

Merle

In onze maatschappij staat diversiteit centraal. Daarom vind ik het interessant om meer te leren over jongeren van verschillende religieuze achtergronden. Door het gesprek aan te gaan, mogen we van elkaar leren én wordt er ruimte gecreëerd om de maatschappij beter te begrijpen.

Ibrahim

Het OJCM is een ideale platform waar men zich samen kan inzetten voor een beter en vreedzame wereld ongeacht wat je religieuze achtergrond is. Liefde en begrip voor elkaar ontwikkelt een mens ook niet automatisch, maar juist wanneer men elkander probeert te helpen en de verbinding probeert te zoeken.

Maryam

We merken allemaal hoe religie in de westerse samenleving steeds meer aan het vervagen is. Bij het OJCM brengen we mensen samen om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die in het dagelijks leven niet snel ter sprake zullen komen, maar die ongetwijfeld zullen bijdragen om de afstand in de maatschappij kleiner te maken.

Jongerenpanel 2021

Jolijn

Hoi! Mijn naam is Jolijn, ik ben 23 jaar en ik woon in Groningen. Als student Religiewetenschappen ben ik veel bezig met religie, maar ik ben er door de jaren heen wel achter gekomen dat leren over andere religies pas echt tot leven komt als je elkaar ook daadwerkelijk ontmoet. Via vrijwilligerswerk kwam ik in contact met mensen van allerlei verschillende achtergronden en dat leverde interessante gesprekken op. Daarom spreekt de missie van het OJCM mij ook aan: in deze gepolariseerde tijden is het juist mooi om te laten zien dat je met elkaar kunt optrekken, ook als je misschien op bepaalde punten van mening verschilt. Tijdens mijn studententijd merkte ik dat je soms best wel in je eigen ‘bubbel’ kunt zitten, en dat het lastig kan zijn om mensen met andere achtergronden of meningen tegen te komen. Als jongerenambassadeur hoop ik andere jongeren enthousiast te maken om eens buiten hun bubbel te kijken en om samen in gesprek te gaan over onderwerpen die ons allemaal aangaan.

Alissa

Mijn naam is Alissa, ik ben 21 jaar en woon in Drunen. Tijdens mijn studie religiewetenschappen ben ik veel bezig geweest met interreligieuze relaties en dialoog. Jongeren zijn hier tot nu toe vrij weinig bij betrokken geweest en daar zou ik graag verandering in brengen! Door elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen kunnen we elkaar beter begrijpen en gemakkelijker gezamenlijk optrekken. Daarnaast ontdek je door te horen over de ervaringen van andere jongeren ook nieuwe dingen over je eigen geloof en plek in de maatschappij. Ik hoop met OJCM Jongeren meer bewustwording te creëren over het belang van interreligieuze ontmoeting en samenwerking. Daarnaast kijk ik ernaar uit geïnteresseerden te ontmoeten en het te hebben over maatschappelijke en religieuze thema’s waarin we elkaar kunnen vinden.

Alihan

Ik ben Alihan, 21 jaar en student Technische Bestuurskunde. Politiek, maatschappij en samenleving zijn onderwerpen waar ik me graag mee bezighoud. Vooral als iemand met een moslim identiteit denk ik graag na wat de rol van religie is in de samenleving en politiek. Ik bouw graag bruggen. Dat is mogelijk in de organisatie van OJCM, die dit al jaren doet. Hieraan wil ik bijdragen door dialoog te creëren tussen religieuze studenten, met als doel de overeenkomsten op te zoeken: Hoe kunnen we onze religieuze posities versterken in de maatschappij? Wat betekent geloven in God? Ik hoop, samen met de andere leden, een nieuwe generatie te creëren voor het OJCM.

Artikelen

Interview zininopvoeding.nl: Er is behoefte aan positieve verhalen – OJCM

In het NOS Radio 1 Journaal van 6 december 2021 een gesprek met Alihan Uzun van het OJCM jongerenpanel. Bekijk het interview via deze link: www.nporadio1.nl/nieuw-jongerenpanel-voor-joden-christenen-en-moslims

Lees een artikel in Trouw over de OJCM jongerenbijeenkomst op 21 november 2021 in Amsterdam, via deze link.

Lees een artikel in NieuwWij over de OJCM jongerenbijeenkomst op 21 november 2021 in Amsterdam, via deze link

Evenement OJCM jongeren

Op 21 november 2021 organiseert OJCM Jongeren de eerste activiteit en daarvoor ben je van harte uitgenodigd! We krijgen een inkijkje in een kerk, een synagoge en een moskee in Amsterdam en voeren daarbij ook met elkaar een dialoog. Ons doel is om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met het perspectief van de ander.

In elk gebedshuis zal een vertegenwoordiger van de religieuze gemeente ons rondleiden en ons vertellen over de rol die de gemeente speelt in Amsterdam en de wereld. Er is daarna telkens kort tijd om met elkaar een onderwerp te bespreken dat betrekking heeft op jongeren, religie en samenwerking.

Lees verder en vindt alle informatie over het evenement via deze link

Religie in de media – 4 tips
Zelfs in een geseculariseerd land als Nederland blijft religie een onderwerp dat fascinatie en nieuwsgierigheid oproept. Hieronder vind je vier tips om meer te weten te komen over de bonte verzameling aan religies die Nederland rijk is en over de rol die religie vandaag de dag speelt in de maatschappij. Lees verder

Ster van David

Gesprek met Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner

Op 14 september 2021 heeft het OJCM een interview gehouden met Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Ook het jongerenpanel kreeg de kans om enkele vragen te stellen en wij waren hierbij vooral benieuwd naar welke rol er voor jongeren is weggelegd in de bestrijding van antisemitisme.

Lees het gehele gespreksverslag via deze link

Reacties zijn gesloten.