Statement van solidariteit OJCM

De handen ineen voor Turkije en Syrië

Kinderen gevangen onder lagen van puin, ouderen die in de vrieskou buiten moeten overnachten omdat hun huis ingestort is, al die mensen hier in Nederland en in het rampgebied die in onzekerheid zijn over het lot van geliefden of die met groot verdriet te maken hebben gekregen. De erbarmelijke situatie na de aardbeving in Syrië en Turkije op maandag 6 februari 2023 raakt iedereen.

Foto: pixabay.

Direct na het nieuws van de aardbeving kwam er in de samenleving een enorme kracht los: er wordt geld ingezameld, bij de gebedsdiensten in moskeeën worden goederen verzameld en naar het rampgebied gebracht, kerken collecteren zondag massaal tijdens hun diensten voor noodhulp in Turkije en Syrië en vanuit de samenwerkende hulporganisaties is Giro555 gestart.

Ongeacht verschillende achtergronden, ongeacht religieuze verschillen willen wij een stroom van hulp bieden aan de slachtoffers van de rampzalige aardbeving en onze steun betuigen aan al die mensen die in onzekerheid of diep verdriet verkeren. Deze ramp overstijgt religieuze verschillen. Daarom roepen wij, geïnspireerd door onze verschillende tradities, op om ruim te geven en moedigen wij iedereen aan om de handen ineen te slaan voor een grote blijk van solidariteit aan Turkije en Syrië in een tijd van diepe nood.

Het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims

Deze post werd verstuurd in .

You may also like...

Reacties zijn gesloten.