Geloven in Samenleven wil de plaatselijke contacten tussen synagogen, kerken, moskeeën en andere  religieuze en levensbeschouwelijke organisaties versterken. Op 21 november 2019 organiseert de pas opgerichte Stichting Geloven in Samenleven de eerste regionale bijeenkomst. U kunt dan kennismaken met enkele inspirerende voorbeelden van lokale samenwerking.…

De eerste Nationale Iftar was een sfeervolle avond met levendige gesprekken aan de vele tafels met een grote variëteit aan uitgenodigde gasten. Deze Iftar was georganiseerd door het Contactorgaan Moslims en Overheid in samenwerking met de Nederlands-Turkse Ondernemersvereniging HOTIAD.

Studiebijeenkomst geweldsteksten, v.l.n.r. Jan Peter Schouten, Sahiron Syamsuddin, Yaser Ellethy, Ron van den Hout, Raph Evers

In het jodendom, het christendom en de islam zijn er verschillende interpretaties van teksten uit de Bijbel en de Koran. Dat geldt zeker ook voor die teksten die gaan over geweld. Veel pastores worstelen met deze geweldsteksten en vragen zich af hoe ze die moeten…