Categoriearchief: Themabijeenkomsten

Nationale Iftar 2017

De eerste Nationale Iftar was een sfeervolle avond met levendige gesprekken aan de vele tafels met een grote variëteit aan uitgenodigde gasten. Deze Iftar was georganiseerd door het Contactorgaan Moslims en Overheid in samenwerking met de Nederlands-Turkse Ondernemersvereniging HOTIAD.

Nationale Iftar 2017

Nationale Iftar 2017

Lees verder

Symposium ‘vluchtelingen, religie en samenleving’

De projectgroep Geloven in Samenleven en het landelijk Overleg Joden, Christenen en Moslims organiseren een symposium over de opvang van vluchtelingen. Deze middagbijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 oktober in het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht.

Tijdens dit symposium proberen we samen antwoorden te vinden op de vragen:

  • Wat kunnen we vanuit jodendom, christendom en islam betekenen voor de vluchtelingen
  • Hoe kunnen we naast bed, bad en brood-acties met vluchtelingen in gesprek gaan over de manier, waarop we in Nederland als religies met elkaar omgaan en samenleven.

Doel van de bijeenkomst is handvatten aan te reiken om dit gesprek met vluchtelingen aan te gaan.

Lees verder

Studiebijeenkomst geweldsteksten, v.l.n.r. Jan Peter Schouten, Sahiron Syamsuddin, Yaser Ellethy, Ron van den Hout, Raph Evers

Geweldsteksten in Bijbel en Koran

In het jodendom, het christendom en de islam zijn er verschillende interpretaties van teksten uit de Bijbel en de Koran. Dat geldt zeker ook voor die teksten die gaan over geweld. Veel pastores worstelen met deze geweldsteksten en vragen zich af hoe ze die moeten interpreteren en kunnen uitleggen aan hun parochianen en gemeenteleden. De Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken organiseerde er een studiebijeenkomst over op 1 juni in Utrecht. Zo’n veertig belangstellenden kwamen er op af. Lees verder

Studiebijeenkomst Geweldsteksten in de Heilige Boeken

Vorig najaar heeft de Raad van Kerken een expertmeeting georganiseerd over de open brief van de moslimgeleerden aan Baghdadi, zie het verslag op de website van de Raad van Kerken.
Tijdens deze bijeenkomst heeft dr. Yaser Ellethy van het Centrum voor Islamitische Theologie van de VU de uitleg van het Zwaardvers (Soera 9:5) uit de Koran besproken, waar staat:
“Als de heilige maanden zijn verstreken, doodt dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden, grijpt hen, belegert hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag.”

Lees verder

Karin van den Broeke en Justina Mike Ngwobia uit Nigeria

Werken aan een veilige leefomgeving

Die gruwelijke aanslagen in Paris hebben tot doel om angst te zaaien en de samenleving te ontwrichten. Na Charlie Hebdo, de aanslagen in Brussel en Kopenhagen, is dit de zoveelste. Helaas zijn er landen, waar dit nog veel vaker voorkomt. In Nigeria is dit aan de orde van de dag. Dit betekent ook dat er in Nigeria veel meer ervaring is, hoe hier mee om te gaan.

Daarom hebben Kerk in Actie en het Overleg Joden, Christenen en Moslims (voorheen Cairo-overleg) begin oktober een expertmeeting georganiseerd met als titel ‘Werken aan een veilige leefomgeving. Lessen uit de praktijk van Nigeria en Nederland.’ Deze bijeenkomst werd voorgezeten door ds. Karin van den Broeke.

Lees verder over de expertmeeting Werken aan een veilige leefomgeving: