Symposium ‘vluchtelingen, religie en samenleving’

De projectgroep Geloven in Samenleven en het landelijk Overleg Joden, Christenen en Moslims organiseren een symposium over de opvang van vluchtelingen. Deze middagbijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 oktober in het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht.

Tijdens dit symposium proberen we samen antwoorden te vinden op de vragen:

  • Wat kunnen we vanuit jodendom, christendom en islam betekenen voor de vluchtelingen
  • Hoe kunnen we naast bed, bad en brood-acties met vluchtelingen in gesprek gaan over de manier, waarop we in Nederland als religies met elkaar omgaan en samenleven.

Doel van de bijeenkomst is handvatten aan te reiken om dit gesprek met vluchtelingen aan te gaan.

Sprekers

  • Sjef Robroek, unitmanager uitvoeringsprocessen bij het COA in Rijswijk: wat zijn de taken van het COA in de huidige tijd
  • Hanneke Gelderblom, lid van de kerngroep van het Overleg Joden, Christenen en Moslims: hoe kun je vanuit de brede waarden van Artikel 1 van de Grondwet het gesprek aangaan met de vluchtelingen met het oog op hun integratie in de Nederlandse samenleving?
  • Yassin Elforkani, jongerenimam en voormalig woordvoerder van het Contactorgaan Moslims Overheid: hoe moet je vanuit de islam naast een vluchteling staan?

Workshops

In aansluiting op deze inleidingen zijn er workshops in twee rondes waar men dieper op de materie in kan gaan. U kunt kiezen uit de volgende vijf workshops:

  1. doorpraten met Sjef Robroek over zijn inleiding
  2. doorpraten met Hanneke Gelderblom over haar inleiding
  3. doorpraten met Yassin Elforkani over zijn inleiding
  4. Burret Olde, gemeente-adviseur van de Protestantse Kerk en mede-initiatiefnemer van het project ’Niemand uitgezonderd’): op welke manier kunnen kerken worden voorbereid op de komst van vluchtelingen en op het feit dat een deel van die vluchtelingen zich blijvend in Nederland zal vestigen?
  5. Ebubekir Öztüre, directeur van het Contactorgaan Overheid Moslims en lid van de kerngroep van het OJCM: over het thema ‘Islam en integratie’.

Programma

12.30 uur: vanaf half één is er inloop en kunt u genieten van een eenvoudige doch
heerlijke halal lunch
13.30 uur: opening door Ineke Bakker, directeur van STEK en lid van de
projectgroepvluchtelingen van de Raad van Kerken
13.45 uur: presentatie Sjef Robroek en een korte gelegenheid om informatieve vragen te stellen
14.05 uur: lezing Hanneke Gelderblom en een korte gelegenheid om informatieve vragen
te stellen
14.25 uur: lezing Yassin Elforkani en gelegenheid om informatieve vragen te stellen
14.45 uur: pauze
15.00 uur: workshops (eerste ronde)
16.00 uur: workshops (tweede ronde)
17.00 uur: afsluiting
17.10 uur: napraten onder het genot van een drankje

Aanmelding

In verband met de catering en het indelen van de workshops kunt u zich tot uiterlijk maandag 23 oktober aanmelden via onze website: http://www.geloveninsamenleven.nl. Kies op de homepage onder ‘Nieuws en Informatie” voor “Aanmelden conferentie 2016”.
Op het menuutje dat verschijnt kunt u drie voorkeuren voor de te volgen workshops aangeven. Op de bijeenkomst ontvangt u een overzicht met de indeling van de workshops. We zullen zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen.

Adres

Het symposium wordt gehouden in het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht.

Routebeschrijving

Met het openbaar vervoer: vanaf het Centraal Station in Utrecht naar bushalte CS Jaarbeurszijde, platform C3 – lijn 5, uitstappen halte Den Hommel. Aan de overzijde van de weg vindt u het Protestants Dienstencentrum, +/- 50 meter rechts van het AZC.
Met de auto: u kunt parkeren op het terrein van het Protestants Landelijk Dienstencentrum.
Wanneer deze parkeerplaats vol is, kunt u uitwijken naar de parkeerplaats van het zwembad Den Hommel aan de Kennedylaan. Van hier is het 6 minuten lopen.

Wilt u de informatie over deze themadag s.v.p. delen met de andere leden van uw werkgroep en/of verspreiden binnen uw netwerk?

U bent van harte welkom!

 

 

 

 

 

 

You may also like...

Reacties zijn gesloten.