CMO betreurt en veroordeelt de omstreden uitspraken over imams

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) betreurt en veroordeelt de uitspraken in de media over imams en moskeeën. In deze uitspraken wordt gesuggereerd dat zij als ‘geheim agenten’ zouden functioneren en moeten worden teruggestuurd. Het is op zijn minst onverantwoord en provocatief om religieuze instellingen en hun bedienaren op deze manier in diskrediet te brengen. Het CMO zet zich in voor rust en harmonie in de samenleving en deze uitspraken zijn allesbehalve bevorderlijk.

Het zijn tijden van veel spanning en emoties voor de Nederlandse Turken als gevolg van de ontwikkelingen in het herkomstland. Het CMO leeft heel erg mee met de gemeenschap. Vooral in deze tijden van veel sentimenten is kalmte een aanbevolen uitgangspunt voor een harmonieuze samenleving. Het CMO roept de gemeenschap op zich niet te laten provoceren door tendentieuze uitspraken en oproepen uit welke hoek dan ook.

Bron: cmoweb.nl
Het CMO is een van de deelnemende organisaties aan het OJCM.

Deze post werd verstuurd in .

You may also like...

Reacties zijn gesloten.