Ster van David

De leden van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims erkennen met volle overtuiging het nut en de noodzaak van de ‘Wet openbaarheid van bestuur’ maar hebben met ontsteltenis kennis genomen van de wijze waarop The Rights Forum een WOB-verzoek bij de Nederlandse universiteiten heeft ingediend.Het…

Wij als overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims ondersteunen de oproep van de Raad van Kerken in Nederland. Met de Raad van Kerken veroordelen ook de joodse en islamitische gemeenschap in Nederland de Russische aanval op Oekraïne. Wij doen een oproep aan de christenen, joden en…

Jongerenpanel OJCM

Het overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM) heeft sinds kort een nieuwe afdeling: het Jongerenpanel. Daarmee wil de organisatie jongeren van verschillende geloven enthousiast maken om met elkaar in gesprek te gaan. In het NOS Radio 1 Journaal een gesprek met Alihan Uzun van het…

Event OJCM jongeren 2021

Op 21 november 2021 organiseerde het jongerenpanel van het OJCM een rondleiding door drie Amsterdamse gebedshuizen om elkaar te ontmoeten, te bevragen en van elkaar te leren. De deelnemende jongeren kozen er bewust voor om uit hun ‘bubbel’ te stappen en het gesprek met elkaar…

Alsof ik Palestina heb gestolen

Rondetafelgesprekken met Joden, Christenen en Moslims over een uiterst gevoelig gespreksonderwerp: het conflict tussen Israël en Palestina en de antisemitisme die het hier in Nederland teweeg brengt. Afgelopen zondag heeft het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM) in samenwerking met het Julianaplaza laten zien dat…

Op maandag 25 oktober 2021 heeft het OJCM een brief gestuurd aan minister Grapperhaus en de leden van de commissie Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de undercover onderzoeken naar moskeeën. (…) Het OJCM en de daarin samenwerkende organisaties begrijpen en onderschrijven dat de overheid…

Wil jij graag jongeren ontmoeten met een andere religieuze overtuiging en ben je bereid het gesprek aan te gaan? Op 21 november 2021 organiseert OJCM Jongeren de eerste activiteit en daarvoor ben je van harte uitgenodigd!

Ster van David

Op de jongerenpagina van het OJCM zijn nieuwe artikelen verschenen. Je krijgt vier tips om meer te weten te komen over de bonte verzameling aan religies die Nederland rijk is en over de rol die religie vandaag de dag speelt in de maatschappij. Verder een gesprek met Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner.