Op maandag 25 oktober 2021 heeft het OJCM een brief gestuurd aan minister Grapperhaus en de leden van de commissie Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de undercover onderzoeken naar moskeeën. (…) Het OJCM en de daarin samenwerkende organisaties begrijpen en onderschrijven dat de overheid…

Tijdens de afscheidsdienst van Jan Post Hospers sprak Rasit Bal de volgende woorden namens OJCM. Jan was een christen en ik ben een moslim. Sinds heel lang gaan wij met elkaar om. Wij hebben diepgaande gesprekken gevoerd. Hij over de christelijke wereld en ik over…

Brief OJCM aan POCOB. Foto: Pixabay

Het OJCM heeft de parlementaire ondervragingen ‘ongewenste beïnvloeding van onvrije landen’ intensief gevolgd en besproken. De verhoren hebben tot nu toe onbedoeld geleid tot polarisatie en groeiend wantrouwen tussen bevolkingsgroepen en tussen moslims onderling. Religieuze organisaties in Nederland hebben naar onze mening net als iedere…