In memoriam

Tijdens de afscheidsdienst van Jan Post Hospers sprak Rasit Bal de volgende woorden namens OJCM.


Jan was een christen en ik ben een moslim. Sinds heel lang gaan wij met elkaar om. Wij hebben diepgaande gesprekken gevoerd. Hij over de christelijke wereld en ik over de wereld van moslims. Ik heb hem altijd ervaren als een ‘getuige’ die zijn ‘nest’ door en door kent en koestert. Op allerlei manieren konden wij de joden, christenen en moslims naast elkaar leggen. Om ze beter te snappen en te dienen. Jan stond altijd klaar om dienstbaar te zijn.

Vredesprijs van Nationaal Iftar Comité voor Jan

Ik geloof heel erg in verbinden en met elkaar omgaan. Maar ik heb ook gezien hoe lastig het is om duurzame verbanden op dit gebied te hebben. Groepen komen en gaan. Na een tijdje raken zij uitgepraat en gaan terug naar hun hokje. Jan heeft een uitzondering hierop mogelijk gemaakt. Dat ontstond in het jaar 2008 toen onder leiding van de heer Driss el Boujoufi een delegatie van christenen en moslims naar Egypte ging om daaruit te dragen dat Nederland veel meer is dan Wilders. Toen is de basis gelegd voor het ontstaan van het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims.

Het is Jan geweest die dit uitzonderlijke overlegorgaan bestendig heeft gemaakt. Hij was en blijft het ankerpunt. We voelen ons verweesd, zonder zijn vriendelijke aanwezigheid, zijn wijze adviezen, zijn diplomatieke vaardigheden en bovenal de vriendschap die hij ons allen zo ruimhartig schonk. Hij was een bescheiden man, die eigenlijk niet op de voorgrond wilde staan. Het ging nooit om hem, om zijn naam of zijn reputatie. Het ging hem altijd om de verbinding, overbruggen van afstand en mogelijk maken van samenwerking tussen verschillende mensen.

Na zijn pensionering blijft hij zich inzetten. Omdat ‘verbinding’ en ‘dienstbaar zijn’ zijn natuur is. Vorig jaar ontving hij de Vredesprijs van het Nationale Iftar comité. Toen ontkwam hij niet aan enige publiciteit. Twee pogingen om ter gelegenheid van zijn pensionering een afscheidssymposium te organiseren liepen stuk op de corona maatregelen. Hij werkte overigens alleen maar mee aan de plannen voor een symposium, omdat dit volgens hem een kans bood om zijn geloof in de kracht van ontmoeting en samenwerking uit te dragen.

Wij hebben Jan meegemaakt na zijn negen jaren in Midden-Java, Indonesië. Hij heeft daar ondervonden wat het betekent om te behoren tot een kleine minderheid. Hij was toen uitgezonden door de Protestantse Kerk in Nederland. De vruchten van deze periode hebben wij hier in Nederland geplukt. Met zijn enorme inlevingsvermogen wat het betekent om lid te zijn van een minderheidsgroep kon hij altijd haarfijn inschatten wat haalbaar is en welke stap ons verder brengt. Zijn bedachtzame taal en gebalanceerde voorstellen waren altijd voor handen. In de islamitische traditie zouden wij zeggen ‘iemand met hikma/wijsheid’. Door zijn aanpak en inzet bouwde hij een ongekend groot netwerk op. De gemeenschappelijke noemer van de Raad van Kerken, PKN, CMO, NIK, LJG, OJCM en GIS was Jan. Vervolgens wilde hij zich inzetten om deze landelijke ervaringen lokaal uit te rollen en op die manier de lokale samenwerking tussen moslims, christenen en joden te faciliteren. Hij richtte een netwerk van regionale contactpersonen op, hij ontwikkelde de trainingen, formeerde Bruggenbouwen en organiseerde gesprekken over artikel 1 van de grondwet in AZC’s voor nieuwe Nederlanders.

Zijn kracht was het vertrouwen dat hij gaf en dat hij ook kreeg. Hij bouwde al werkende ook vriendschappen voor het leven, ook over de scheidslijnen tussen de religies heen. Hij was in geestelijk opzicht grensoverschrijdend. Het ging hem erom dat de verschillende religieuze tradities met elkaar nieuwe ervaringen opdoen die de basis zijn om te werken aan een andere toekomst. Samen met heel veel vrienden van Jan voelen wij ons geroepen om aan die toekomst te blijven werken.

Beste Jan, je gaat terug naar de Heer van Abraham, Ishaak en Mosis en David. Bij deze getuig ik dat jij een goede, gelovige mens was en dat jij het leven met al je vermogen hebt gediend. Wij waren heel erg tevreden met jou en zullen jou heel erg missen. In onze gedachtenis blijf jij voortleven en wij zullen heel vaak aan jou denken. De Alwetende God moge je ziel rijkelijk belonen. Amin.

In memoriam op Jonet.nl

Lees hier ook het in memoriam voor Jan op Jonet.nl.

You may also like...

Reacties zijn gesloten.