Open brief: Onrust over WOB-verzoek

De leden van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims erkennen met volle overtuiging het nut en de noodzaak van de ‘Wet openbaarheid van bestuur’ maar hebben met ontsteltenis kennis genomen van de wijze waarop The Rights Forum een WOB-verzoek bij de Nederlandse universiteiten heeft ingediend.
Het conflict in het Midden-Oosten wordt hiermee naar Nederland gehaald en op het bordje gelegd van medewerkers en studenten aan Nederlandse universiteiten.

Doordat het verzoek bijvoorbeeld de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding en de Coordinator Combating Antisemitism van de Europese Unie ook met name noemt is het welhaast onvermijdelijk dat dit herleidbaar is naar bepaalde personen die dit ambt bekleden. Het vrijgeven van informatie over individuele personen – waardoor de persoonlijke levenssfeer in het geding komt – is daarenboven ook in de WOB verboden. Bovendien worden deze functies daardoor in zekere zin in een kwaad daglicht gesteld en gekoppeld aan politiek.

Met leden van de Joodse gemeenschappen krijgen wij hier nare gevoelens bij in het licht van de groeiende uitingen van jodenhaat en is er een reden om alerter te zijn op dit soort ontwikkelingen binnen de Nederlandse maatschappij.

Wij vragen de Nederlandse bevolking en de overheid hierop scherp te letten en om zich hiertegen met hand en tand te verzetten.

Namens Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims,

Simon Cohen, voorzitter
Driss El Boujoufi, vicevoorzitter
Daniëlle Leder, secretaris

Bijlage: Open brief (PDF)

Deze post werd verstuurd in .

You may also like...

Reacties gesloten.