Derde Nationale Iftar: moment van saamhorigheid en verbinding

De ramadan is voor moslims een tijd van vasten, bezinning en samenzijn om zo de relatie met God en medemens te versterken. Vasten doe je niet alleen, dat doe je met elkaar. De vasten breken bij zonsondergang met de iftar-maaltijd doe je ook niet alleen. Moslims zoeken elkaar op en nodigen daarbij steeds vaker ook niet-moslims uit. Dat doen zij plaatselijk in hun eigen buurt én landelijk. Zo kwam het dat op maandagavond 13 mei 225 mensen bij elkaar waren in Juliana Plaza in Den Haag. Mensen van allerlei pluimage: minister, burgemeester en ambassadeurs en leden van diverse platforms als Geloven in Samenleven en Overleg Joden Christenen en Moslims. De organisatie lag in handen van de Turks-Nederlandse ondernemersvereniging HOTIAD en het CMO, Contactorgaan Moslims en Overheid. Deze derde nationale iftar was een bijzondere avond van samenzijn, contact, (nader) kennismaken en eenheid in verscheidenheid.

Verscheidenheid in eenheid thema nationale iftar

“Het thema van vanavond is verscheidenheid in eenheid. We hebben elkaar nodig om te werken aan eenheid, maar verscheidenheid is ook een groot goed”, zo opende avondvoorzitter Christien Crouwel (algemeen secretaris van de Raad van Kerken Nederland) de avond. “Die verscheidenheid weerspiegelt de oneindige veelzijdigheid van God, Allah, de Eeuwige die we tegelijkertijd de Ene noemen.” De aanslagen van de laatste maanden liggen iedereen nog vers in het geheugen en sprekers refereerden daar natuurlijk aan. Zo ook Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag: “Dit is een moment van saamhorigheid en verbinding. De aanslagen waren een aanslag op ons allemaal. Bezoekers van moskeeën, kerken en synagogen zijn verontrust door de aanslagen. Den Haag staat voor de vrijheid te geloven wat je wilt, voor gelijkheid ongeacht religie, geslacht, geaardheid of politieke voorkeur. Vrede zit ook in alledaagse dingen zoals interesse hebben voor elkaar. Ik ben blij hier te zijn om met elkaar de iftar te vieren. Het is symbool van samen met elkaar leven in plaats van naast elkaar.”

Leven als een boom, vrij, en als een bos, gebroederlijk

“Vasten is in diverse wereldreligies zelfbeheersing en solidair zijn met medemens. Als beloning voor de inspanningen van het vasten vieren we de iftar. Met elkaar!”, aldus Hikmet Gürcüoglu, voorzitter van HOTIAD.  “We zijn verheugd dit weer samen met het CMO te organiseren. We delen de toekomst van Nederland met nieuwe Nederlanders. We zijn te vinden in vele lagen van de samenleving: sport, cultuur, politiek, bedrijfsleven. We dragen bij aan de toekomst van dit land. We streven naar een land waar verscheidenheid groeit en bloeit. In de woorden van de dichter Nâzım Hikmet: Leven als een boom, alleen en vrij; en als een bos in broederschap, dit verlangen is het onze.”

Minister Koolmees: niemand past in één hokje

Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bekende als Rotterdammer en Feijenoordfan gejuicht te hebben bij de doelpunten van Ajax. “Niemand past in één hokje”, zo betoogde hij, “Sommigen doen dat wel voorkomen. Ook in het publieke debat. Je zag dat toen acteur Nasrdin Dchar voor kerst een foto van zichzelf in djellaba naast de kerstboom liet zien. Hij kreeg een stortvloed van kritiek van diverse kanten. Dit werd breed uitgemeten in de media. Er is weinig interesse voor het gelaagde verhaal. Het samenleven wordt op de proef gesteld door aanslagen, incidenten. Daar moeten we mee omgaan. Ik heb veel vertrouwen in de kracht van de samenleving. We hebben vrijheid zelf richting te geven aan ons leven. Nieuwkomers veranderen onze samenleving al eeuwenlang.” Koolmees sloot eveneens af met een citaat, van Spinoza die ook een nieuwkomer was: “Ween niet. Wees niet verontwaardigd. Begrijp!”.

Nationale iftar steunt moslims

“Het is me een groot genoegen om hier te zijn”, zo sprak kersverse voorzitter van het CMO, Muhsin Goktas de genodigden toe. “Een ieder bidt en vast op de eigen manier. Dat wij hier bij elkaar komen is ook een vorm van gebed. In alle verscheidenheid vormen we een eenheid. We geloven allemaal in gerechtigheid en deugden.” Goktas vertelde over het CMO dat op een gezonde afstand van de politiek zichzelf opnieuw wil positioneren. “We hechten aan de scheiding van kerk en staat. Het CMO maakt zich sterk voor de moslimpraktijk in de publieke ruimte, de Nederlandse imamopleiding, de maatschappelijke beeldvorming rond moslims. We stuiten echter op de grenzen van het organiserend vermogen van Nederlandse moslims. Dat u hier bent steunt ons in deze uitdaging.”

Bij elkaar komen helpt

De genodigden kwamen uit een rijke schakering van religies, levensbeschouwingen, maatschappelijke organisaties, politici, ambtenaren en ambassadeurs. Onder hen de ambassadeurs van Sri Lanka en Nieuw Zeeland, onlangs zo hard getroffen door aanslagen, en van Oezbekistan. Adam Sadiq van Sri Lanka ging in op de betekenis van islam: vrede. “Islam heeft niets te maken met aanslagen. Die zijn niet in naam van mijn religie gepleegd.” Lyndal Walker vertelde dat ook in Nieuw Zeeland moslims bij elkaar komen. Na de aanslagen en nu tijdens de Ramadan: “Bij elkaar komen helpt in het genezingsproces.” Zij noemde de solidariteit vanuit Nederland na de aanslagen overweldigend.

Vasten gebroken

Natuurlijk was er bij de Nationale Iftar tijd om elkaar te ontmoeten en te spreken. Na de toespraken gingen de aanwezigen met elkaar aan tafels in gesprek. Onder andere over de vraag: wat zorgt ervoor dat een gemeenschap bij elkaar blijft? Waarna om 21.33 uur de vasten gebroken werd en een ieder zich aan de heerlijke maaltijd kon zetten. De gesprekken gingen vanzelfsprekend gewoon door want wat is er fijner dan samen te eten en mooie gesprekken te hebben.

Steeds opnieuw aanslagen

Onderstaande brief stuurde het OJCM aan ambassadeur Peter Hoekstra na de aanslag op de synagoge bij San Diego.

Steeds opnieuw aanslagen. Deze woorden hebben we gebruikt vanwege de talloze aanslagen in onze wereld. Helaas zijn we genoodzaakt om deze woorden nu weer uit te spreken na de aanslag op de synagoge bij San Diego, tijdens een Pesachviering. Hierbij viel 1 dode en waren 3 gewonden.

Wij, joden, christenen en moslims verenigd in het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims wijzen deze afschuwelijke uitingen van haat en geweld af. Wij zijn intens verdrietig over de dode en de gewonden.

Wij betuigen onze gevoelens van medeleven met de nabestaanden en wensen alle gewonden spoedig herstel.

Namens de kerngroep van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims, Hanneke Gelderblom – Lankhout, Rasit Bal, Jan Post Hospers

Condoleancebezoek ambassade Sri Lanka

Op maandag 29 april hebben OJCM kerngroepleden Hanneke Gelderblom-Lankhout, Rasit Bal en Jan Post Hospers samen met Ad van der Helm, de voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken, een condoleancebezoek gebracht aan de ambassade van Sri Lanka. Hierbij is het condoleanceregister getekend en zijn de condoleances persoonlijk overgebracht aan ambassadeur Adam M.J. Sadiq. 

In de gesprekken bleek dat de ambassadeur persoonlijk erg geraakt is door de aanslagen. Hij vertelde dat hij zelf moslim is. Hij was het met ons eens dat deze aanslagen satanisch van karakter zijn, omdat ze indruisen tegen alle principes van menselijkheid en ook van de islam. 

Terreuraanslagen in Sri Lanka

Den Haag, 23 april 2019

Het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims is ontzet over de terreuraanslagen
in Sri Lanka

Onze ontzetting is des te groter omdat deze aanslagen gepleegd zijn tijdens de paasdagen en
een ongekend groot aantal gelovigen gedood is tijdens de paasvieringen. Dat laat zien dat de terroristen totaal geen grenzen kennen en in hun daden elk spoor van menselijkheid ontbreekt. Wij zijn sprakeloos en kunnen alleen maar bidden voor de slachtoffers en hun nabestaanden.

Ieder heeft het recht zijn of haar religie te belijden in vrijheid en in veiligheid, individueel en
in gezamenlijkheid. Maar opnieuw wordt deze vrijheid geweld aangedaan en opnieuw laat het OJCM haar stem horen. Een gezamenlijke stem van Joden, Christenen en Moslims zoals we helaas al te vaak hebben gedaan en keer op keer zullen blijven doen, tegen de geweldsuitbarsting jegens een kerk, een moskee of een synagoge; plaatsen van gebed waar vrede wordt gepredikt.

Het is een laffe en onmenselijke daad om niets vermoedende mensen te treffen in hun dagelijks leven en het OJCM wijst op de meest krachtige manier deze gecoördineerde aanvallen op kerken en hotels af. Joden, Christenen en Moslims in Nederland zijn verdrietig en voelen zich verbonden met alle slachtoffers en met de bevolking van Sri Lanka.

Deze terroristen hebben naar ons idee steeds hetzelfde doel voor ogen. Zij willen de samenleving ontwrichten, mensen angst aanjagen en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. Wij roepen iedereen op om niet mee te gaan in deze duivelse opzet. Wij hopen dat de regering van Sri Lanka gesteund door de internationale gemeenschap, de maatschappelijke rust snel weet te herstellen, en daders en handlangers weet te achterhalen en te arresteren.

Namens het OJCM,

Rasit Bal

Hanneke Gelderblom-Lankhout

Christien Crouwel

Slachtoffers aanslagen in Nieuw Zeeland gezamenlijk herdacht

Hoewel Nederland nu nog in de ban is van de aanslag in Utrecht door een waarschijnlijk gestoord persoon, willen we toch ook graag wijzen op de verbindende kracht die uitging van de manifestatie op de Dam van afgelopen zondagmiddag. Honderden mensen hadden zich daar verzameld voor een herdenking van de slachtoffers van de aanslagen in Nieuw-Zeeland. Onder hen waren vertegenwoordigers van kerken en moslimorganisaties, maar ook LJG-rabbijn Menno ten Brink, PvdA-leider Lodewijk Asscher en de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei Gerdi Verbeet.

Burgemeester Femke Halsema noemde in haar toespraak terrorisme lafheid. We laten ons niet uit elkaar spelen. Er is maar één gemeenschap in Amsterdam, de gemeenschap van Amsterdammers.

Na de toespraak van de burgemeester volgde een minuut stilte. Er waren verder toespraken van opperrabbijn Binyomin Jacobs, imam Azzedine Karat, Boris van der Ham van het Humanistisch Verbond en Radboud van Delft van PAX. Als laatste sprak ambassadeur Lyndal Walker van Nieuw Zeeland.

Bruggen slaanHanneke Gelderblom sprak namens het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims (OJCM). In haar toespraak maakte ze een brug naar het debat in de polder. “Laten we stoppen met moeilijke woorden als antisemitisme of islamofobie. Daar kun je je achter verschuilen. Je kunt ook eindeloos energie stoppen in het zoeken naar de juiste definitie.” Gelderblom wil dat wij voortaan spreken van Jodenhaat, moslimhaat en homohaat. Zij en de anderen van het OJCM willen bruggen slaan. “Wij weten dat we niet hetzelfde zijn, dat willen we ook niet worden. Maar wel weten we dat we kunnen samenwerken. Verschillen kun je aan elkaar uitleggen, bespreekbaar maken. Om zo vooroordelen uit de weg te ruimen, vooroordelen die berusten op elkaar niet kennen.” Naast haar stonden Jan Post Hospers van de Raad van Kerken en Muhsin Koktass van het Contactorgaan Moslims en Overheid.J

‘Ik wil niet weg’

Na de aanslagen in Nieuw-Zeeland suggereerden Joodse opiniemakers opnieuw dat het tijd wordt om na te denken over vertrekken, aldus Gelderblom. “Maar ik laat me niet aanpraten dat ik maar eens moet gaan nadenken of ik niet weg wil uit Nederland. Ik wil niet weg. Dit land is mijn thuis. Joden wonen hier al eeuwen en dat zal nog lang zo blijven.” Gelderblom kreeg er groot applaus voor. Lees hier de hele toespraak van Hanneke Gelderblom.

De bijeenkomst, die ‘Vredesmanifestatie voor solidariteit en vrijheid’ heette, was georganiseerd door onder meer de  vredesorganisatie PAX, het Humanistisch Verbond, de Raad van Kerken, het Centraal Joods Overleg, de Nederlandse Moslimvrouwenorganisatie Al Nisa en het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims.

(een deel van dit bericht is overgenomen van www.jonet.nl)

Brief voor minister Grapperhaus over polarisatie

Team Bruggen Bouwen Enschede bood op 13 maart een brief aan aan minister Grapperhaus. Met de brief spreekt het Team haar bezorgdheid uit over de toenemende polarisatie. De acceptatie van verschillen komt steeds meer onder druk te staan.

Sommige mensen menen zich vrijheden te kunnen veroorloven, die beledigend en bedreigend zijn voor anderen die in vrijheid hun geloof willen belijden. Het team heeft de indruk dat de wetten rond beledigen en bedreigen van medeburgers niet of onvoldoende worden gehandhaafd, zo is te lezen in de brief. Het Team vraagt de minister om meer handhaving zodat duidelijk is dat beledigend en bedreigend gedrag niet getolereerd wordt.

De voorzitter van het Team, Jaap Hofstra, overhandigde de brief. Daarna verklaarde minister Grapperhaus dat hij juist een debat heeft gevoerd met de Tweede Kamer over bedreiging van burgemeesters. Hij signaleert de rol van sociale media en het gebrek aan normen. We hebben het met ons allen te veel op een beloop gelaten, stelde Grapperhaus. Des te groter de noodzaak om de ontwikkeling terug te draaien.

De voorzitter van de Nederlands Israëlitische gemeente Twente, Frank Overweg, vertelde dat joden en moslims zich steeds vaker de vraag stellen of er nog wel plek is in deze samenleving voor hen. Of dat die er alleen maar is als zij afstand doen van hun religieuze praktijken.

Tijdens de bezichtiging van de mooiste synagoge van Nederland nodigt Grapperhaus zichzelf uit om op 12 september dit jaar tijdens de Mauthausen-herdenking te komen spreken.

Klik hier voor de brief aan de minister en hier voor een verslag van de bijeenkomst op 13 maart 2019. Klik nog een keer op de brief en het verslag om het groot in beeld te krijgen.

Steeds weer aanslagen

Het OJCM heeft na de aanslag op de kathedraal op het eiland Jolo in de Filippijnen haar deelneming betuigd aan de ambassadeur van de Filippijnen met onderstaande woorden.

Steeds opnieuw aanslagen. Deze woorden hebben we gebruikt vanwege de talloze aanslagen in onze wereld. Helaas zijn we genoodzaakt om deze woorden nu weer uit te spreken na de dubbele aanslag op de kathedraal Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel op het eiland Jolo tijdens een mis. Hierbij zijn 20 mensen gedood en er vielen 80 gewonden.

Wij, joden, christenen en moslims verenigd in het Overleg Joden, Christenen en Moslims wijzen deze afschuwelijke uitingen van haat en geweld af. Wij zijn intens verdrietig over de doden en vele gewonden. Wij betuigen onze gevoelens van medeleven met de nabestaanden en wensen alle gewonden spoedig herstel.

OJCM aanwezig bij dienst in Liberaal Joodse Synagoge na aanslag in Pittsburgh

Op vrijdagavond 2 november was er in de Liberaal Joodse Synagoge een speciale dienst in verband de aanslag op de Tree of Life Synagoge in Pittsburgh. Er waren 400 mensen aanwezig en de sprekers hadden indrukwekkende toespraken.

Vanuit de kerngroep OJCM waren Hanneke Gelderblom-Lankhout, Rasit Bal en Jan Post Hospers aanwezig. Zij hebben onderstaande verklaring overhandigd aan consul-generaal Joe A. Parente van de Verenigde Staten, die één van de sprekers was.

Den Haag, 2 november 2018.

Steeds opnieuw aanslagen, nu op de Tree of Life-synagoge in Pittsburgh. Hierbij werden elf mensen gedood. Daarnaast vielen er zes gewonden, waaronder vier politie agenten.

Wij, joden, christenen en moslims verenigd in het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims wijzen deze afschuwelijke uitingen van haat af. Wij zijn intens verdrietig over de al die doden en gewonden in Pittsburgh. Wij willen onze gevoelens van medeleven met de nabestaanden betuigen en wensen alle gewonden spoedig herstel.

In Nederland proberen vertegenwoordigers van jodendom, christendom en islam de verbinding te zoeken. Daarom zullen we ook aanwezig zijn bij de speciale dienst in de Liberaal Joodse Synagoge in Amsterdam op vrijdagavond 2 november. We weten hoe lastig en moeilijk dat soms kan zijn, maar wij doen er alles aan om de krachten die de verbinding zoeken meer en meer de overhand te laten krijgen.

de kerngroep OJCM: Hanneke Gelderblom-Lankhout, Halil Karaaslan, Jan Post Hospers

Verklaring over Jeruzalem tijdens Walk of Peace van 70-jarige Wereldraad van Kerken

Het is dit jaar 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Hiermee ontstond in 1948 een platform voor wereldwijde samenwerking tussen kerken.

De Wereldraad van Kerken heeft vanaf haar oprichting niet alleen bijgedragen aan samenwerking tussen kerken, maar zich ook ingezet voor vrede en recht. Een voorbeeld hiervan is de kritiek op de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika, maar ook op het beleid van de staat Israël, waardoor er tussen de Wereldraad  en de joodse gemeenschap in de loop der jaren regelmatig spanning ontstond.

Op donderdag 23 augustus, de dag van de oprichting in 1947, kwam de Wereldraad van Kerken in Amsterdam bijeen om het 70-jarig bestaan te vieren op de plek waar de Wereldraad ooit werd opgericht. De viering werd voorafgegaan door een Walk of Peace, die begon bij het gebouw van de Protestantse Kerk Amsterdam en eindigde bij de Nieuwe Kerk op de Dam.

Tijdens de wandeling liepen de deelnemers ook door de Jodenbreestraat. Bij de pilaar met de dichtregels van Jacob Israel de Haan stond een delegatie van het Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM) die aan de deelnemers een verklaring uitdeelde over de band tussen Amsterdam en Jeruzalem.

In die verklaring wordt geconstateerd dat joden, christenen en moslims alle drie hun specifiek eigen verhalen hebben over Jeruzalem, maar dat men het verhaal van de ander niet kent.  Daarom wordt opgeroepen om met elkaar in gesprek te gaan en om naar elkaar te luisteren. Tegelijkertijd klinkt er ook een waarschuwing: wie Jeruzalem claimt als zijn eigen stad en het verhaal van de ander niet kent, of niet wil kennen, draagt niet bij aan een vreedzame oplossing.

Lees hier de verklaring van het OJCM in het Engels.

Entrenous met Koolmees

Het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minister heeft een brede portefeuille waarin hij ook thema’s behandeld als burgerschapsvorming en de aanpak van antisemitisme en islamofobie, onderwerpen waar ook het OJCM goed in thuis is.

Begin juli heeft de minister de Tweede Kamer uitvoerig geïnformeerd met een brief over de hoofdlijnen van de veranderopgave voor inburgering. Hij stelt vast dat nog te veel nieuwkomers te lang blijven aangewezen op een bijstandsuitkering. Het stelsel is voor hen te ingewikkeld. De inburgering verloopt nog te weinig effectief. Hij zoekt naar middelen om de effectiviteit en de doelmatigheid van inburgering te vergroten. De gemeenten vervullen daarbij een sleutelrol en het rijk neemt verantwoordelijkheid voor onder meer de handhaving en monitoring van ontwikkelingen.
De minister maakt daarbij gebruik van diverse stakeholders en toonde interesse om in dat verband het OJCM beter te leren kennen. Jan Post Hospers vertelde in het overleg over het project Bruggen Bouwen wat in Enschede tot goede resultaten heeft geleid. Het project stimuleert het onderlinge contact tussen de levensbeschouwelijke organisaties en helpt om de spanningen op het snijvlak van religie en samenleving op te lossen. In samenwerking met het ministerie wordt gezocht naar twee nieuwe plaatsen waarin de pilot kan werken.
Het overleg dat drie kwartier duurde had een open en ontspannen karakter. Naast het project BruggenBouwen was er ruimte om andere initiatieven toe te lichten, zoals de twee pilots in Azelo en Sweikhuizen, waar in azc’s jonge migranten kennismaken met de reikwijdte van artikel 1 van de grondwet. In het overleg werd die eigen inbreng vanuit de levensbeschouwingen benadrukt.

Vanuit de kerken waren Jan Post Hospers en Klaas van der Kamp aanwezig. Simon Cohen en Hanneke Gelderblom vertegenwoordigden de Joodse gemeenschap. De 29-jarige voorzitter Halil Karaaslan van het Contactorgaan Moslims en Overheid bracht de derde partner in tijdens het overleg. Met zijn ervaring als docent maatschappijleer op een scholengemeenschap en zijn jonge leeftijd vertegenwoordigt Halil een aankomende generatie van moslims binnen het OJCM.
Het gesprek had een initiërend karakter. Vanuit het OJCM is benadrukt dat de organisaties voor levensbeschouwing graag een ondersteunende rol willen (blijven) spelen bij de evaluatie en de uitbouwing van het inburgeringsbeleid, zodat levensbeschouwing daarin evenwichtig kan worden meegenomen.

Bron: www.raadvankerken.nl