Steunbetuiging aan Westermoskee

Een laffe daad en uiting van bruut geweld, dat is het ingooien van ruiten van de Westermoskee met bierflesjes. Om onze afschuw te uiten en de mensen van de moskee sterkte te wensen, hebben we hen een brief gestuurd. Wij willen schouder aan schouder staan tegen dit soort vijandigheden. Lees hieronder de brief aan de Westermoskee.

Westermoskee

Het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM) heeft met afschuw, verdriet
en verontwaardiging kennis genomen van het geweld tegen uw moskee waarbij een
man met bierflesjes de ruiten van uw moskeegebouw heeft ingegooid. Het OJCM
veroordeelt dit brute geweld op de meeste krachtige manier.

Wij vinden dat dit soort geweldplegers niet te gemakkelijk mogen wegkomen met
deze laffe daden. Ze moeten worden veroordeeld voor deze strafbare feiten en de
schade betalen. Naast het feit dat de onschendbaarheid van een gebedshuis hiermee
teniet wordt gedaan, ontwrichten deze mensen de maatschappelijke diversiteit in
onze samenleving waar vrijheid, gelijkwaardigheid en de rechtsstaat leidende
principes zijn.

Wij staan schouder aan schouder tegenover dit soort vijandigheden in onze
samenleving. Dit soort mensen, waardoor ze ook gemotiveerd zouden zijn, die de
grondbeginselen van vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en de rechtsstaat niet
accepteren en zich inspannen om de samenleving te ontwrichten, moeten bestreden
worden en ondervinden dat zij een strafbaar feit begaan.
Wij wensen uw moskee veel sterkte.

You may also like...

Reacties zijn gesloten.