Rutte, red de Afghaanse tolken

Het OJCM roept in een brief minister-president Rutte op om boven partijbelangen uit te stijgen en daadkracht te tonen, met de oproep: red de Afghaanse tolken. Het gaat nu immers om een zaak van leven of dood. Hieronder de brief van OJCM aan Rutte.

Geachte minister-president Rutte,


Gezien de verslechterende situatie in Afghanistan, doen wij als Overlegorgaan Joden,
Christenen en Moslims (OJCM) een dringend beroep op uw daadkracht en
leiderschapskwaliteiten. Eerder bleken die boven partijbelangen uit te stijgen en nu gaat het
daadwerkelijk om leven of dood. Door het toenemende geweld van de snel oprukkende
Taliban, zijn niet alleen de tolken maar ook hun vrouwen en kinderen in direct levensgevaar.
Zolang het vliegveld in Kabul nog in handen van het regeringsleger is, is er een mogelijkheid
om alle tolken die de Nederlandse missie hebben ondersteund, in veiligheid te brengen.
Daarvoor dient wel nu te worden doorgepakt om de eerder aan ons schriftelijk geuite
gezamenlijke urgentie door de vaste commissie voor Defensie en minister
Bijleveld-Schouten, gestand te doen. Bij deze doen wij daarom een persoonlijk beroep op u.

Wij hebben begrip voor het beleid dat wil voorkomen dat Afghanen, die niet betrokken zijn
geweest bij de Nederlandse missie, oneigenlijk gebruik zouden kunnen maken van deze
regeling. Schakel oud-politiemensen en militairen in, die zich beschikbaar stellen om
mensen te identificeren die zij kennen en waarmee zij nog contact onderhouden waardoor
het proces snel en zorgvuldig kan worden doorlopen.
Red levens zolang het vliegveld en de ambassade nog open zijn.

You may also like...

Reacties zijn gesloten.