Categoriearchief: condoleance

Steeds opnieuw aanslagen

Onderstaande brief stuurde het OJCM aan ambassadeur Peter Hoekstra na de aanslag op de synagoge bij San Diego.

Steeds opnieuw aanslagen. Deze woorden hebben we gebruikt vanwege de talloze aanslagen in onze wereld. Helaas zijn we genoodzaakt om deze woorden nu weer uit te spreken na de aanslag op de synagoge bij San Diego, tijdens een Pesachviering. Hierbij viel 1 dode en waren 3 gewonden.

Wij, joden, christenen en moslims verenigd in het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims wijzen deze afschuwelijke uitingen van haat en geweld af. Wij zijn intens verdrietig over de dode en de gewonden.

Wij betuigen onze gevoelens van medeleven met de nabestaanden en wensen alle gewonden spoedig herstel.

Namens de kerngroep van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims, Hanneke Gelderblom – Lankhout, Rasit Bal, Jan Post Hospers

Condoleancebezoek ambassade Sri Lanka

Op maandag 29 april hebben OJCM kerngroepleden Hanneke Gelderblom-Lankhout, Rasit Bal en Jan Post Hospers samen met Ad van der Helm, de voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken, een condoleancebezoek gebracht aan de ambassade van Sri Lanka. Hierbij is het condoleanceregister getekend en zijn de condoleances persoonlijk overgebracht aan ambassadeur Adam M.J. Sadiq. 

In de gesprekken bleek dat de ambassadeur persoonlijk erg geraakt is door de aanslagen. Hij vertelde dat hij zelf moslim is. Hij was het met ons eens dat deze aanslagen satanisch van karakter zijn, omdat ze indruisen tegen alle principes van menselijkheid en ook van de islam.