Condoleances ambassade Duitsland

Zoals gebruikelijk bij terroristische aanslagen hebben enkele leden van de kerngroep OJCM (Overleg Joden Christenen Moslims) een condoleancebezoek gebracht aan de Duitse ambassade vrijdag 11 oktober jl. De condoleances waren deze keer verwoord in een brief omdat de ambassadeur afwezig was.
 
Enkele woorden uit de brief: ‘Zo maar twee mensen in Halle zijn vermoord op straat, nadat de poging tot een aanslag op de synagoge was mislukt. Hier was de intentie om zoveel mogelijk joden in Halle te vermoorden en dat op Jom Kippoer. Deze aanslag is in strijd met het ‘nie wiede’ van de overgrote meerderheid van de bevolking in Duitsland.’

Heel snel daarna kwam er een reactie van de Duitse ambassade: ‘Hartelijk dank voor uw duidelijke woorden. Deze aanval was een aanval op de Duitse samenleving. Het onderstreept opnieuw het feit dat antisemitisme en vreemdelingenhaat een constante bedreiging vormen voor de kernbeginselen van onze pluralistische samenleving en voor onze democratie. Daarom heeft de Duitse regering de strijd tegen het antisemitisme gekozen als een van haar prioriteiten tijdens haar EU- voorzitterschap in de tweede helft van 2020. De strijd tegen de ontkenning van de Holocaust en de internationale uitwisseling over de herdenking van de Shoa zullen de focus zijn van het Duitse voorzitterschap van de Holocaust Remembrance Alliance vanaf maart volgend jaar.’

Afgesproken is dat er nog een gesprek komt met de ambassadeur. Dan kunnen we het hebben over hoe we in onze beide landen vorm geven aan haat tegen joden, moslims en andere minderheden en wat we op dit punt van elkaar kunnen leren.

Lees hier de brief aan de Duitse ambassade.

Jan Post Hospers / 11 oktober 2019

Bron: raadvankerken.nl

You may also like...

Reacties zijn gesloten.