Auteursarchief: Marianne Mak

Joodse graven beklad in Dordrecht


Met afschuw en bezorgdheid hebben we kennisgenomen van het bekladden van twee graven op de joodse begraafplaats in de Dordrecht. Deze schending van de grafrust gebeurde nota bene in een periode dat overal de Holocaust herdacht wordt en wij ons voorbereiden op 75 jaar vrijheid. Daarnaast is dit niet alleen een belediging van de joodse bevolkingsgroep maar ook van de politie, omdat de afkorting ACAB (al cops are bastards) op beide graven was geklad. Samen met het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap rekenen wij er op wij dat de daders snel worden opgespoord en gestraft. Wij vragen graag uw aandacht voor het bericht op de website van het NIK.

Laat u inspireren door Geloven in Samenleven

Geloven in Samenleven wil de plaatselijke contacten tussen synagogen, kerken, moskeeën en andere  religieuze en levensbeschouwelijke organisaties versterken. Op 21 november 2019 organiseert de pas opgerichte Stichting Geloven in Samenleven de eerste regionale bijeenkomst. U kunt dan kennismaken met enkele inspirerende voorbeelden van lokale samenwerking. Meestal gaat het om geslaagde praktijkvoorbeelden, soms zijn het ook kansrijke ideeën. De bedoeling is dat u er vervolgens in uw eigen stad of dorp mee aan de slag kunt. 

Locatie en tijd van regionale dag Geloven in Samenleven

De bijeenkomst vindt plaats in de Ulu-moskee in Zwolle. Het begint om 15.00 en wordt om 18.00 afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich opgeven via de website www.geloveninsamenleven.nl of via  info@geloveninsamenleven.nl. Klik hier voor de uitnodiging.

Condoleances ambassade Duitsland

Zoals gebruikelijk bij terroristische aanslagen hebben enkele leden van de kerngroep OJCM (Overleg Joden Christenen Moslims) een condoleancebezoek gebracht aan de Duitse ambassade vrijdag 11 oktober jl. De condoleances waren deze keer verwoord in een brief omdat de ambassadeur afwezig was.
 
Enkele woorden uit de brief: ‘Zo maar twee mensen in Halle zijn vermoord op straat, nadat de poging tot een aanslag op de synagoge was mislukt. Hier was de intentie om zoveel mogelijk joden in Halle te vermoorden en dat op Jom Kippoer. Deze aanslag is in strijd met het ‘nie wiede’ van de overgrote meerderheid van de bevolking in Duitsland.’

Heel snel daarna kwam er een reactie van de Duitse ambassade: ‘Hartelijk dank voor uw duidelijke woorden. Deze aanval was een aanval op de Duitse samenleving. Het onderstreept opnieuw het feit dat antisemitisme en vreemdelingenhaat een constante bedreiging vormen voor de kernbeginselen van onze pluralistische samenleving en voor onze democratie. Daarom heeft de Duitse regering de strijd tegen het antisemitisme gekozen als een van haar prioriteiten tijdens haar EU- voorzitterschap in de tweede helft van 2020. De strijd tegen de ontkenning van de Holocaust en de internationale uitwisseling over de herdenking van de Shoa zullen de focus zijn van het Duitse voorzitterschap van de Holocaust Remembrance Alliance vanaf maart volgend jaar.’

Afgesproken is dat er nog een gesprek komt met de ambassadeur. Dan kunnen we het hebben over hoe we in onze beide landen vorm geven aan haat tegen joden, moslims en andere minderheden en wat we op dit punt van elkaar kunnen leren.

Lees hier de brief aan de Duitse ambassade.

Jan Post Hospers / 11 oktober 2019

Bron: raadvankerken.nl

Rituele slacht opnieuw ter discussie

Weer probeert Marianne Thieme van de Partij van de Dieren het ritueel slachten verboden te krijgen. Na eerdere debatten in Tweede en Eerste Kamer is in 2011 een convenant bedacht. Dit is een uniek samenwerkingsproject van ambtenaren van het ministerie van Landbouw, de vleesverwerkende sector en leden van de joodse en moslimgemeenschap. Heel Europa kijkt met buitengewone belangstelling naar dit in 2018 in werking getreden convenant, waarbij een balans is gevonden tussen de rechten van religieuze minderheden en het belang van dierenwelzijn.

De Kamercommissie LNV (Landbouw, natuur en voedselkwaliteit) hield op 25 september ter inleiding van de bespreking in de Tweede Kamer een hoorzitting. Zestien deskundigen kregen ieder twee minuten spreektijd om hun reactie op deze initiatiefwet te geven en daarna vragen te beantwoorden.

Het eerste blok bestond uit vertegenwoordigers Ruben Vis en Micha Bloemendal van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, Rasit Bal van het Constactorgaan Moslims en Overheid en Hanneke Gelderblom-Lankhout namens het Overlegorgaan Joden Christenen Moslims.
Daarna volgde een blok dat heette over het convenant te gaan, maar in feite ging over de ervaringen van de dierenartsen rondom het slachtproces.
In het derde blok kwamen rechtsgeleerden aan het woord.

Een aantal belangrijke conclusies zijn:

  • Het vlees van onbedwelmde slacht komt niet in het reguliere circuit.
  • Een verbod op slachten volgens religieuze riten maakt het noodzakelijk vlees te importeren uit het buitenland en dat leidt tot import van vlees afkomstig van dieren die worden geslacht onder omstandigheden die we niet kennen en niet kunnen verbeteren.
Lees verder

Derde Nationale Iftar: moment van saamhorigheid en verbinding

De ramadan is voor moslims een tijd van vasten, bezinning en samenzijn om zo de relatie met God en medemens te versterken. Vasten doe je niet alleen, dat doe je met elkaar. De vasten breken bij zonsondergang met de iftar-maaltijd doe je ook niet alleen. Moslims zoeken elkaar op en nodigen daarbij steeds vaker ook niet-moslims uit. Dat doen zij plaatselijk in hun eigen buurt én landelijk. Zo kwam het dat op maandagavond 13 mei 225 mensen bij elkaar waren in Juliana Plaza in Den Haag. Mensen van allerlei pluimage: minister, burgemeester en ambassadeurs en leden van diverse platforms als Geloven in Samenleven en Overleg Joden Christenen en Moslims. De organisatie lag in handen van de Turks-Nederlandse ondernemersvereniging HOTIAD en het CMO, Contactorgaan Moslims en Overheid. Deze derde nationale iftar was een bijzondere avond van samenzijn, contact, (nader) kennismaken en eenheid in verscheidenheid.

Verscheidenheid in eenheid thema nationale iftar

“Het thema van vanavond is verscheidenheid in eenheid. We hebben elkaar nodig om te werken aan eenheid, maar verscheidenheid is ook een groot goed”, zo opende avondvoorzitter Christien Crouwel (algemeen secretaris van de Raad van Kerken Nederland) de avond. “Die verscheidenheid weerspiegelt de oneindige veelzijdigheid van God, Allah, de Eeuwige die we tegelijkertijd de Ene noemen.” De aanslagen van de laatste maanden liggen iedereen nog vers in het geheugen en sprekers refereerden daar natuurlijk aan. Zo ook Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag: “Dit is een moment van saamhorigheid en verbinding. De aanslagen waren een aanslag op ons allemaal. Bezoekers van moskeeën, kerken en synagogen zijn verontrust door de aanslagen. Den Haag staat voor de vrijheid te geloven wat je wilt, voor gelijkheid ongeacht religie, geslacht, geaardheid of politieke voorkeur. Vrede zit ook in alledaagse dingen zoals interesse hebben voor elkaar. Ik ben blij hier te zijn om met elkaar de iftar te vieren. Het is symbool van samen met elkaar leven in plaats van naast elkaar.”

Leven als een boom, vrij, en als een bos, gebroederlijk

“Vasten is in diverse wereldreligies zelfbeheersing en solidair zijn met medemens. Als beloning voor de inspanningen van het vasten vieren we de iftar. Met elkaar!”, aldus Hikmet Gürcüoglu, voorzitter van HOTIAD.  “We zijn verheugd dit weer samen met het CMO te organiseren. We delen de toekomst van Nederland met nieuwe Nederlanders. We zijn te vinden in vele lagen van de samenleving: sport, cultuur, politiek, bedrijfsleven. We dragen bij aan de toekomst van dit land. We streven naar een land waar verscheidenheid groeit en bloeit. In de woorden van de dichter Nâzım Hikmet: Leven als een boom, alleen en vrij; en als een bos in broederschap, dit verlangen is het onze.”

Minister Koolmees: niemand past in één hokje

Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bekende als Rotterdammer en Feijenoordfan gejuicht te hebben bij de doelpunten van Ajax. “Niemand past in één hokje”, zo betoogde hij, “Sommigen doen dat wel voorkomen. Ook in het publieke debat. Je zag dat toen acteur Nasrdin Dchar voor kerst een foto van zichzelf in djellaba naast de kerstboom liet zien. Hij kreeg een stortvloed van kritiek van diverse kanten. Dit werd breed uitgemeten in de media. Er is weinig interesse voor het gelaagde verhaal. Het samenleven wordt op de proef gesteld door aanslagen, incidenten. Daar moeten we mee omgaan. Ik heb veel vertrouwen in de kracht van de samenleving. We hebben vrijheid zelf richting te geven aan ons leven. Nieuwkomers veranderen onze samenleving al eeuwenlang.” Koolmees sloot eveneens af met een citaat, van Spinoza die ook een nieuwkomer was: “Ween niet. Wees niet verontwaardigd. Begrijp!”.

Nationale iftar steunt moslims

“Het is me een groot genoegen om hier te zijn”, zo sprak kersverse voorzitter van het CMO, Muhsin Goktas de genodigden toe. “Een ieder bidt en vast op de eigen manier. Dat wij hier bij elkaar komen is ook een vorm van gebed. In alle verscheidenheid vormen we een eenheid. We geloven allemaal in gerechtigheid en deugden.” Goktas vertelde over het CMO dat op een gezonde afstand van de politiek zichzelf opnieuw wil positioneren. “We hechten aan de scheiding van kerk en staat. Het CMO maakt zich sterk voor de moslimpraktijk in de publieke ruimte, de Nederlandse imamopleiding, de maatschappelijke beeldvorming rond moslims. We stuiten echter op de grenzen van het organiserend vermogen van Nederlandse moslims. Dat u hier bent steunt ons in deze uitdaging.”

Bij elkaar komen helpt

De genodigden kwamen uit een rijke schakering van religies, levensbeschouwingen, maatschappelijke organisaties, politici, ambtenaren en ambassadeurs. Onder hen de ambassadeurs van Sri Lanka en Nieuw Zeeland, onlangs zo hard getroffen door aanslagen, en van Oezbekistan. Adam Sadiq van Sri Lanka ging in op de betekenis van islam: vrede. “Islam heeft niets te maken met aanslagen. Die zijn niet in naam van mijn religie gepleegd.” Lyndal Walker vertelde dat ook in Nieuw Zeeland moslims bij elkaar komen. Na de aanslagen en nu tijdens de Ramadan: “Bij elkaar komen helpt in het genezingsproces.” Zij noemde de solidariteit vanuit Nederland na de aanslagen overweldigend.

Vasten gebroken

Natuurlijk was er bij de Nationale Iftar tijd om elkaar te ontmoeten en te spreken. Na de toespraken gingen de aanwezigen met elkaar aan tafels in gesprek. Onder andere over de vraag: wat zorgt ervoor dat een gemeenschap bij elkaar blijft? Waarna om 21.33 uur de vasten gebroken werd en een ieder zich aan de heerlijke maaltijd kon zetten. De gesprekken gingen vanzelfsprekend gewoon door want wat is er fijner dan samen te eten en mooie gesprekken te hebben.

Steeds opnieuw aanslagen

Onderstaande brief stuurde het OJCM aan ambassadeur Peter Hoekstra na de aanslag op de synagoge bij San Diego.

Steeds opnieuw aanslagen. Deze woorden hebben we gebruikt vanwege de talloze aanslagen in onze wereld. Helaas zijn we genoodzaakt om deze woorden nu weer uit te spreken na de aanslag op de synagoge bij San Diego, tijdens een Pesachviering. Hierbij viel 1 dode en waren 3 gewonden.

Wij, joden, christenen en moslims verenigd in het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims wijzen deze afschuwelijke uitingen van haat en geweld af. Wij zijn intens verdrietig over de dode en de gewonden.

Wij betuigen onze gevoelens van medeleven met de nabestaanden en wensen alle gewonden spoedig herstel.

Namens de kerngroep van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims, Hanneke Gelderblom – Lankhout, Rasit Bal, Jan Post Hospers

Condoleancebezoek ambassade Sri Lanka

Op maandag 29 april hebben OJCM kerngroepleden Hanneke Gelderblom-Lankhout, Rasit Bal en Jan Post Hospers samen met Ad van der Helm, de voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken, een condoleancebezoek gebracht aan de ambassade van Sri Lanka. Hierbij is het condoleanceregister getekend en zijn de condoleances persoonlijk overgebracht aan ambassadeur Adam M.J. Sadiq. 

In de gesprekken bleek dat de ambassadeur persoonlijk erg geraakt is door de aanslagen. Hij vertelde dat hij zelf moslim is. Hij was het met ons eens dat deze aanslagen satanisch van karakter zijn, omdat ze indruisen tegen alle principes van menselijkheid en ook van de islam. 

Slachtoffers aanslagen in Nieuw Zeeland gezamenlijk herdacht

Hoewel Nederland nu nog in de ban is van de aanslag in Utrecht door een waarschijnlijk gestoord persoon, willen we toch ook graag wijzen op de verbindende kracht die uitging van de manifestatie op de Dam van afgelopen zondagmiddag. Honderden mensen hadden zich daar verzameld voor een herdenking van de slachtoffers van de aanslagen in Nieuw-Zeeland. Onder hen waren vertegenwoordigers van kerken en moslimorganisaties, maar ook LJG-rabbijn Menno ten Brink, PvdA-leider Lodewijk Asscher en de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei Gerdi Verbeet.

Burgemeester Femke Halsema noemde in haar toespraak terrorisme lafheid. We laten ons niet uit elkaar spelen. Er is maar één gemeenschap in Amsterdam, de gemeenschap van Amsterdammers.

Na de toespraak van de burgemeester volgde een minuut stilte. Er waren verder toespraken van opperrabbijn Binyomin Jacobs, imam Azzedine Karat, Boris van der Ham van het Humanistisch Verbond en Radboud van Delft van PAX. Als laatste sprak ambassadeur Lyndal Walker van Nieuw Zeeland.

Bruggen slaanHanneke Gelderblom sprak namens het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims (OJCM). In haar toespraak maakte ze een brug naar het debat in de polder. “Laten we stoppen met moeilijke woorden als antisemitisme of islamofobie. Daar kun je je achter verschuilen. Je kunt ook eindeloos energie stoppen in het zoeken naar de juiste definitie.” Gelderblom wil dat wij voortaan spreken van Jodenhaat, moslimhaat en homohaat. Zij en de anderen van het OJCM willen bruggen slaan. “Wij weten dat we niet hetzelfde zijn, dat willen we ook niet worden. Maar wel weten we dat we kunnen samenwerken. Verschillen kun je aan elkaar uitleggen, bespreekbaar maken. Om zo vooroordelen uit de weg te ruimen, vooroordelen die berusten op elkaar niet kennen.” Naast haar stonden Jan Post Hospers van de Raad van Kerken en Muhsin Koktass van het Contactorgaan Moslims en Overheid.J

‘Ik wil niet weg’

Na de aanslagen in Nieuw-Zeeland suggereerden Joodse opiniemakers opnieuw dat het tijd wordt om na te denken over vertrekken, aldus Gelderblom. “Maar ik laat me niet aanpraten dat ik maar eens moet gaan nadenken of ik niet weg wil uit Nederland. Ik wil niet weg. Dit land is mijn thuis. Joden wonen hier al eeuwen en dat zal nog lang zo blijven.” Gelderblom kreeg er groot applaus voor. Lees hier de hele toespraak van Hanneke Gelderblom.

De bijeenkomst, die ‘Vredesmanifestatie voor solidariteit en vrijheid’ heette, was georganiseerd door onder meer de  vredesorganisatie PAX, het Humanistisch Verbond, de Raad van Kerken, het Centraal Joods Overleg, de Nederlandse Moslimvrouwenorganisatie Al Nisa en het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims.

(een deel van dit bericht is overgenomen van www.jonet.nl)

Brief voor minister Grapperhaus over polarisatie

Team Bruggen Bouwen Enschede bood op 13 maart een brief aan aan minister Grapperhaus. Met de brief spreekt het Team haar bezorgdheid uit over de toenemende polarisatie. De acceptatie van verschillen komt steeds meer onder druk te staan.

Sommige mensen menen zich vrijheden te kunnen veroorloven, die beledigend en bedreigend zijn voor anderen die in vrijheid hun geloof willen belijden. Het team heeft de indruk dat de wetten rond beledigen en bedreigen van medeburgers niet of onvoldoende worden gehandhaafd, zo is te lezen in de brief. Het Team vraagt de minister om meer handhaving zodat duidelijk is dat beledigend en bedreigend gedrag niet getolereerd wordt.

De voorzitter van het Team, Jaap Hofstra, overhandigde de brief. Daarna verklaarde minister Grapperhaus dat hij juist een debat heeft gevoerd met de Tweede Kamer over bedreiging van burgemeesters. Hij signaleert de rol van sociale media en het gebrek aan normen. We hebben het met ons allen te veel op een beloop gelaten, stelde Grapperhaus. Des te groter de noodzaak om de ontwikkeling terug te draaien.

De voorzitter van de Nederlands Israëlitische gemeente Twente, Frank Overweg, vertelde dat joden en moslims zich steeds vaker de vraag stellen of er nog wel plek is in deze samenleving voor hen. Of dat die er alleen maar is als zij afstand doen van hun religieuze praktijken.

Tijdens de bezichtiging van de mooiste synagoge van Nederland nodigt Grapperhaus zichzelf uit om op 12 september dit jaar tijdens de Mauthausen-herdenking te komen spreken.

Klik hier voor de brief aan de minister en hier voor een verslag van de bijeenkomst op 13 maart 2019. Klik nog een keer op de brief en het verslag om het groot in beeld te krijgen.

Steeds weer aanslagen

Het OJCM heeft na de aanslag op de kathedraal op het eiland Jolo in de Filippijnen haar deelneming betuigd aan de ambassadeur van de Filippijnen met onderstaande woorden.

Steeds opnieuw aanslagen. Deze woorden hebben we gebruikt vanwege de talloze aanslagen in onze wereld. Helaas zijn we genoodzaakt om deze woorden nu weer uit te spreken na de dubbele aanslag op de kathedraal Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel op het eiland Jolo tijdens een mis. Hierbij zijn 20 mensen gedood en er vielen 80 gewonden.

Wij, joden, christenen en moslims verenigd in het Overleg Joden, Christenen en Moslims wijzen deze afschuwelijke uitingen van haat en geweld af. Wij zijn intens verdrietig over de doden en vele gewonden. Wij betuigen onze gevoelens van medeleven met de nabestaanden en wensen alle gewonden spoedig herstel.