Dialoog joden, christenen en moslims: doorbraken en struikelstenen

‘Doorbraken en struikelstenen in de actuele dialoog tussen joden, christenen en moslims’ was de titel van een webinar op 28 oktober 2020. Wat zijn de meest recente stappen in de dialoog tussen christenen en joden of moslims? Welke doorbraken waren er? Welke vragen blijven nog onbeantwoord en via welke thema’s kan de dialoog verdergaan? Hoe kunnen de drie geloofsgemeenschappen samenwerken om antisemitisme en islamofobie te bestrijden? Over deze vragen gingen Etienne Vetö en Felix Körner sj in gesprek met vertegenwoordigers van de drie verschillende geloofsovertuigingen.

Van gewone ontmoeting naar dialoog

Theoloog en islamwetenschapper Felix Körner behandelde vooral op welke wijze de diverse pausen de dialoog met de moslims hebben benaderd. Körner: “Doorheen de eeuwen kwamen sommige christenen en moslims heel goed overeen op persoonlijk vlak. Er is zelf sprake van levenslange vriendschappen. Maar het Tweede Vaticaanse Concilie (einde 1965) verhief de relaties tot een officieel niveau: van de gewone ontmoeting naar de dialoog.”  

De wereld repareren

Prof. Etiënne Vetö somde de winst op van de joods-christelijke dialoog van de laatste 70 jaar: “Het jodendom en het christendom dragen een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de ethische verbetering van de wereld, van vrede en godsdienstvrijheid, en voor het bestrijden van antisemitisme en nieuwe vormen van barbaarsheid – verschillende aspecten van wat de joden tikkun olam, ‘het repareren van de wereld’, noemen.”

Vriendschap

Rabbijn David Meyer reageerde op het verhaal van Vetö: “De echte ‘zenuw’ van de dialoog kan worden teruggebracht tot één enkel woord: vriendschap. De vriendschap tussen onze twee tradities. Zonder die vriendschap had niets bereikt kunnen worden.”

‘Extended family’

Mgr. Johan Bonny sprak als bisschop van Antwerpen over zijn contacten met de drie godsdiensten: “Ik beweeg me in een ‘extended family’ grote religieuze’ familie (met ‘religieuze’ broers en zussen (katholieken), half-broers en half-zussen (oecumene), neven en nichten (joodse en moslim gelovigen); zij zijn geen vreemden maar (bloed)verwanten!”

Berry van Oers

Het webinar werd georganiseerd door het christelijke opinieweekblad Tertio, het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) en het Instituut voor Joodse Studies (IJS).

Bekijk hier het webinar.

You may also like...

Reacties gesloten.