Moties aangenomen inzake Oeigoeren en Abraham-akkoorden

Het OJCM heeft in oktober in een brief aan het ministerie van Buitenlandse Zaken aandacht gevraagd voor de problematiek van de Oeigoeren. Inmiddels heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering oproept in EU-verband te pleiten voor sancties tegen China. Hieronder de tekst van de moties inzake de Oeigoeren en inzake de Abraham-akkoorden. Ook deze laatste brengen we graag onder uw aandacht.

Xingjiang op de kaart

Motie inzake onderdrukking Oeigoeren

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het tot op heden niet gelukt is om sancties in te stellen naar aanleiding van de onderdrukking van de Oeigoeren en inperking van hun religieuze en culturele vrijheden; van mening dat gezien de ernst van de situatie persoonsgerichte sancties op de kortst mogelijke termijn moeten worden ingevoerd; verzoekt de regering, in afwachting van EU-sancties te pleiten voor het invoeren van sancties in de internationale coalitie van 39 landen die zich heeft uitgesproken tegen de mensenrechtenschendingen in Xinjiang. 

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering aangeeft zich ernstige zorgen te maken over de mensenrechtensituatie in Xinjiang; verzoekt de regering, om, zolang China de internationale gemeenschap geen toegang verschaft tot Xingjiang middels een onafhankelijke onderzoeks- en waarnemingsmissie, in EU-verband te pleiten voor persoonsgerichte sancties tegen individuen die verantwoordelijk zijn voor of waarvan bekend is dat zij bijgedragen hebben aan mensenrechten-schendingen jegens de Oeigoeren.

Motie inzake Abraham-akkoorden

De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt steun uit voor de historische Abraham-akkoorden die onder leiding van de Amerikaanse president Trump tot stand zijn gekomen, in het belang van de vrede in het Midden-Oosten. 

Lees hier meer over de Abraham-akkoorden (artikel van Hanneke Gelderblom, lid van OJCM).

You may also like...

Reacties zijn gesloten.