Jaarverslag 2020: OJCM paste zich aan en ging vooral door

2020 was een turbulent jaar. Jaarlijkse vieringen, religieuze feestdagen en herdenkingen, konden geen doorgang vinden op de reguliere manier. Ook het OJCM paste zich aan: online vergaderingen en contactmomenten. Het heeft ons echter niet belemmerd ons in te zetten voor rechtvaardigheid voor de verschillende religieuze gemeenschappen, zowel in binnen als buitenland.

Hanneke Gelderblom voor de uitreiking Vredesprijs Nationale Iftar Comité aan Jan Post Hospers

In 2020 heeft het OJCM vier plenaire vergaderingen gehouden, één themabijeenkomst rond Jeruzalem en twee ingelaste vergaderingen rond de Oeigoeren-problematiek en de parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding van onvrije landen (POCOB).

Het jaarverslag geeft een goed beeld van de activiteiten van het OJCM in 2020 en werpt alvast een blik op thema’s in 2021. De moeite van het lezen waard!

Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met Daniëlle Leder, secretaris info@ojcm.nl tel. 06-526 81 230

Algemene informatie over het OJCM? Kijk dan hier: over het OJCM.

You may also like...

Reacties zijn gesloten.