Jessica Roitman hoogleraar Joodse Studies aan de VU

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft met ingang van 1 februari 2021 Jessica Roitman benoemd tot hoogleraar Joodse Studies aan de Faculteit Religie en Theologie (FRT). De leerstoel is verbonden met het Menasseh Ben Israël Instituut waarbinnen FRT, UvA en het Joods Historisch Museum samenwerken. Het is een oude wens van de faculteit Religie en Theologie om in haar multireligieuze context een leerstoel Joodse Studies te realiseren.

Prof.dr. Jessica Roitman
Prof.dr. Jessica Roitman

Joodse cultuur, geschiedenis en religie
Voor een Amsterdamse universiteit als de VU zijn de historische banden met het Jodendom van groot belang. De leerstoel wordt gevestigd aan de afdeling Texts and Traditions. Afdelingshoofd en VU-hoogleraar Matthias Smalbrugge is zeer blij met de komst van de nieuwe hoogleraar: “De Joodse religie, cultuur en geschiedenis zijn parels in de Nederlandse geschiedenis. Ook in het heden blijft de Joodse stem belangrijk en wij zijn daarom zeer verheugd over het feit dat deze leerstoel hier nu gevestigd kon worden.”

Roitman: “Ik kijk er naar uit om bij te dragen aan de rijke en levendige traditie van interreligieuze gesprekken aan de faculteit. Deze leerstoel helpt Joodse Studies in Nederland te positioneren als een vitale en belangrijke discipline die studenten en wetenschappers van alle achtergronden kan aanspreken. Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met de Joodse gemeenschap in en buiten Amsterdam.”

Onderzoek en onderwijs
De leerstoel levert rond maatschappelijke issues een significante bijdrage en bestudeert thema’s uit joodse cultuur en religie die nu nog over het hoofd worden gezien. Tegen de reductie van joden en jodendom tot enkele thema’s, dient een breder palet van joodse creativiteit, interne debatten en maatschappelijke bijdragen belicht te worden. Alleen zo kunnen studenten en de samenleving een evenwichtig en relevant beeld van het Jodendom krijgen.

Decaan Ruard Ganzevoort is zeer verheugd over de benoeming: “Hoogleraar Roitman is een expert op het snijvlak van religieuze identiteit en kolonialisme en zal niet alleen op het terrein van het Jodendom maar ook bij bredere actuele vragen een belangrijke stem blijken te zijn. Bovendien kunnen we met deze leerstoel ook de samenwerking met de UvA en het Joods Historisch Museum versterken.”

Jessica Roitman
Jessica Roitman heeft belangrijk onderzoek gedaan naar de verhouding tussen Sefardische en Asjkenazische Joden in Amsterdam tussen 1500 en 1800. Haar huidige onderzoek focust op het snijvlak van kolonialisme en Jodendom. Thema’s die zij daarbij onderzoekt zijn de self-fashioning van gemeenschappen, identiteit en de contacten tussen diverse gemeenschappen in het Caribisch gebied. Jessica Roitman studeerde in de VS en werkte aan de Universiteit van Leiden, waar zij in 2009 promoveerde op een historisch proefschrift.

Bron en beeld: persbericht Vrije Universiteit Amsterdam.

Deze post werd verstuurd in .

You may also like...

Reacties zijn gesloten.