Nieuws uit OJCM

‘Islamofobie in zicht’

Het onderzoek en project ‘Islamofobie in zicht’ van SPIOR (Stichting Platform islamitische Organisaties Rijnmond) laat zien dat de zichtbare islamofobie slechts het topje van de ijsberg is. Nederland is helaas veel minder tolerant en veel racistischer dan we denken. Het OJCM sprak in zijn laatste vergadering zijn zorgen hierover uit. Wat kunnen we zelf doen? In ieder geval ons niet in onze eigen burchten verschansen maar met elkaar bouwen aan positieve verbindingen. Als religies het ideaalbeeld van elkaar respecteren en oprechte interesse in de ander uitdragen. Je hoort vooral de extreme stemmen en het is nieuw voor het middenveld, voor de mensen die genuanceerd denken, om zich te laten horen. We zijn bezorgd om de sfeer van intolerantie die gecreëerd wordt.  Die sfeer heeft een weerslag op moslims: angst en weerstand tegen de samenleving. Gelukkig gebeuren er dagelijks ook mooie dingen en leven verschillende groepen in rust naast en met elkaar maar het negatieve heeft een zichzelf versterkend effect. Het OJCM laat zien dat joden, christenen en moslims samen kunnen werken en wil dat graag uitdragen.

Werkvergunning?

Een punt waarop wij samen kunnen werken is de werkvergunning die volgens een brief van minister Asscher, gestuurd aan het CMO (Contactorgaan Moslims Overheid), in veel situaties verplicht is. De brief brengt al bestaande, maar onbekende, regelgeving onder de aandacht. Als religieuze organisaties iemand van buiten de Europese Unie naar Nederland halen voor bijvoorbeeld een spreekbeurt, dan geldt dat als arbeid en is een werkvergunning nodig. Het OJCM verbaast zich erover dat een lezing zonder financiële vergoeding als arbeid wordt gezien en was niet op de hoogte van deze regel. Het is verontrustend dat alleen het CMO deze brief heeft ontvangen terwijl het geldt voor alle religieuze organisaties. Als een kerk, synagoge of moskee iemand uit Zuid-Afrika over laat komen voor een lezing of viering, zou er sprake zijn van een werkgever-werknemer-relatie, ook al komt iemand tijdelijk en zonder financiële vergoeding. Het UWV moet dan toetsen of iemand aan diploma-eisen voldoet en of er niet een persoon in Nederland is die hetzelfde zou kunnen doen. Via het CIO (Contactorgaan Inzake Overheidsrelaties vanuit de kerken) dat al een overleg heeft gepland met minister Van der Steur, kaart het OJCM dit punt bij de minister aan.

Transparantie financiën religieuze organisaties

Het CDA heeft in de Tweede Kamer een motie ingediend om onderzoek te doen naar transparantie en publieke verantwoording van financiën van religieuze organisaties. Het heeft impliciet betrekking op imams en beïnvloeding door buitenlandse mogendheden. De gebedshuizen worden gefinancierd door de lokale gemeenschappen, de imams ook vanuit het buitenland. De islamitische gebedshuizen hebben hun eigen manier van financiële verantwoording naar hun leden en het CMO wil hen nu faciliteren met aanwijzingen voor goed bestuur zoals een jaarlijkse begroting en jaarrekening en onafhankelijke kascommissie. Een actie waarvoor andere leden van het OJCM direct hun ondersteuning en expertise aanboden. Van elkaar leren is immers een van de doelen van het OJCM.

You may also like...

Reacties gesloten.