Brief OJCM en CIO aan COA

Samen met CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft het OJCM een aantal gesprekken gehad met het bestuur en diverse medewerkers van het COA over pastorale zorg aan vluchtelingen. We zijn wel uitgenodigd voor een werkgroepvergadering op 6 juli, maar uit het programma en de agenda blijkt dat die gesprekken nog niet tot de door ons gewenste beleidswijzigingen hebben geleid. Daarbij gaat het onder meer om:

  • vergroten van kennis over religie en levensbeschouwing bij COA-medewerkers
  • pastorale zorg aan vluchtelingen
  • doorverwijzen van vluchtelingen naar lokale geloofsgemeenschappen
  • nadruk op vrijheid en de rechten en plichten die artikel 1 van de Nederlandse Grondwet met zich meebrengt

CIO enOJCM hebben het COAl een brief gestuurd. Lees hier de brief van 21 juni 2016 van CIO en OJCM aan COA. We wachten het antwoord van het bestuur van het COA af.

 

Deze post werd verstuurd in .

You may also like...

Reacties gesloten.