Zelf-transparantie belangrijkste middel tegen ongewenste beïnvloeding

Zelf-transparantie. Foto: Pixabay
Zelf-transparantie. Foto: Pixabay

Het OJCM heeft het standpunt over ‘ongewenste beïnvloeding van onvrije landen’ op verzoek van de commissie parlementaire ondervragingen, in een brief toegelicht. Een paar punten uit de brief met toelichting.

Religieuze organisaties in Nederland kunnen net als iedere andere organisatie financiering ontvangen vanuit Nederland en vanuit het buitenland. De bestaande regelgeving is voldoende voor de gewenste transparantie en om ongewenste beïnvloeding tegen te gaan. Alleen zijn nog niet alle wettelijke mogelijkheden benut.

Zelf-transparantie
Zelf-transparantie is het belangrijkste middel om het beeld weg te nemen dat organisaties ongunstig beïnvloed worden vanuit onduidelijke hoek. Het CMO wil graag opnieuw met de overheid in gesprek over deze zelf-transparantie.

Nederlandse imam-opleiding
Een ander belangrijk middel is een breed geaccepteerde imam-opleiding in Nederland die zich oriënteert op de Nederlandse samenleving. Het gaat helaas vaak over professionele kwaliteiten van de imam en te weinig over wat voor imam de moskeeën in Nederland nodig hebben. Dit maakt moskeeorganisaties argwanend wat het proces om de imamopleiding te starten, vertraagt. Volgens ons moet het CMO een doorslaggevende rol krijgen bij de opzet van een imamopleiding in Nederland.

Wantrouwen voorkomen
Wij willen voorkomen dat uw parlementaire onderzoek bij onze achterbannen leidt tot toenemend wantrouwen jegens elkaar en jegens de overheid. Dat kunnen we voorkomen door een transparante maatschappelijke discussie die niet alle kanten op gaat maar heel gericht is. Het kan niet de bedoeling zijn dat de resultaten van uw ondervraging straks veel maatschappelijke weerstand oproept. Wij willen als OJCM graag onze ervaringen met uw commissie delen.

Het OJCM is uitermate benieuwd of de commissie nog contact met ons opneemt.

Lees de volledige toelichting hier.

You may also like...

Reacties gesloten.