Terreuraanslagen in Sri Lanka

Den Haag, 23 april 2019

Het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims is ontzet over de terreuraanslagen
in Sri Lanka

Onze ontzetting is des te groter omdat deze aanslagen gepleegd zijn tijdens de paasdagen en
een ongekend groot aantal gelovigen gedood is tijdens de paasvieringen. Dat laat zien dat de terroristen totaal geen grenzen kennen en in hun daden elk spoor van menselijkheid ontbreekt. Wij zijn sprakeloos en kunnen alleen maar bidden voor de slachtoffers en hun nabestaanden.

Ieder heeft het recht zijn of haar religie te belijden in vrijheid en in veiligheid, individueel en
in gezamenlijkheid. Maar opnieuw wordt deze vrijheid geweld aangedaan en opnieuw laat het OJCM haar stem horen. Een gezamenlijke stem van Joden, Christenen en Moslims zoals we helaas al te vaak hebben gedaan en keer op keer zullen blijven doen, tegen de geweldsuitbarsting jegens een kerk, een moskee of een synagoge; plaatsen van gebed waar vrede wordt gepredikt.

Het is een laffe en onmenselijke daad om niets vermoedende mensen te treffen in hun dagelijks leven en het OJCM wijst op de meest krachtige manier deze gecoördineerde aanvallen op kerken en hotels af. Joden, Christenen en Moslims in Nederland zijn verdrietig en voelen zich verbonden met alle slachtoffers en met de bevolking van Sri Lanka.

Deze terroristen hebben naar ons idee steeds hetzelfde doel voor ogen. Zij willen de samenleving ontwrichten, mensen angst aanjagen en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. Wij roepen iedereen op om niet mee te gaan in deze duivelse opzet. Wij hopen dat de regering van Sri Lanka gesteund door de internationale gemeenschap, de maatschappelijke rust snel weet te herstellen, en daders en handlangers weet te achterhalen en te arresteren.

Namens het OJCM,

Rasit Bal

Hanneke Gelderblom-Lankhout

Christien Crouwel

Deze post werd verstuurd in .

You may also like...

Reacties zijn gesloten.