OJCM en COA, lokale platforms en Center for Arab-West Understanding

Overleg met COA

Er zijn allerlei negatieve berichten over de positie van minderheden (christenen, moslimminderheden, LHTB’ers) in de opvanglocaties voor vluchtelingen. Daarom heeft het kernteam van OJCM al vanaf begin oktober 2015 een aantal gesprekken gevoerd met medewerkers van het COA. We wilden een samenwerkingsovereenkomst met het COA om vanuit teams die in principe bestaan uit joden, christenen en moslims, met de vluchtelingen het gesprek aan te gaan over Artikel 1 van de grondwet. Je in Nederland thuis voelen gaat immers niet alleen om onderdak en eten, maar ook om het welzijn van mensen en religie is zeker voor de vluchtelingen en de landen waar zij vandaan komen een identiteitsbepalende factor.

Vervolgens kwam het COA met het idee om met vertegenwoordigers van dertig maatschappelijke organisaties een conferentie te gaan organiseren over de voorlichting aan vluchtelingen. Intussen werd het gesprek over de samenwerking opgeschort.
Uit onvrede over deze gang van zaken heeft het OJCM samen met het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) een brief gestuurd naar minister van veiligheid en justitie Van der Steur.

De conferentie van 1 maart was overigens nogal teleurstellend. Allerlei maatschappelijke organisaties en CIO en OJCM steken hun hand uit om het COA te ondersteunen, maar die hand wordt niet aangenomen, terwijl medewerkers van het COA weinig inzicht in religie hebben, zo is de ervaring. Het CIO en OJCM zoeken de verbinding en willen het gesprek op gang houden en gaan aandringen op een gesprek met het voltallige bestuur van het COA.

Wij willen samenwerken met andere organisaties als Vluchtelingenwerk en COC die overigens ook niet naar binnen mogen in de diverse opvanglocaties.

Belangrijk is dat er aandacht komt en blijft voor religie en levensbeschouwing

Lokale platforms voor levensbeschouwingen: verbinding?

Het OJCM is door het Arnhems Platform Levensbeschouwingen (Facebook) uitgenodigd om een keer kennis te maken. Het OJCM gaat graag in op deze uitnodiging. Het was in de laatste vergadering van het OJCM op 8 maart aanleiding om te bespreken hoe we de lokale platforms voor levensbeschouwingen met elkaar kunnen verbinden. Een bijeenkomst van lokale platforms misschien? We gaan daar mee aan de slag en houden u via deze website op de hoogte.

OJCM en Center for Arab-West Understanding

Het OJCM is voortgekomen uit een bezoek aan Cairo in 2008, zie het ontstaan van het OJCM. Bij dit bezoek was Kees Hulsman van het Center for Arab-West Understanding betrokken. Kees Hulsman doet vanuit dit centrum verslag over de situatie in Egypte en het Midden-Oosten. Een waardevol contact voor het OJCM en dit contact willen we bestendigen door ondertekening van een overeenkomst.

You may also like...

Reacties zijn gesloten.