Gezamenlijke inzet vluchtelingen Midden-Oosten

Christenen, joden en moslims werken aan een uitbreiding van hun gezamenlijke inzet voor vluchtelingen, in het bijzonder de vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Vertegenwoordigers van koepelorganisaties als het CMO (moslims) en Joodse overlegorganisaties kwamen daarvoor maandag met leden van de Raad van Kerken bijeen in Amersfoort. Onder de delegatie van de Raad van Kerken waren mensen van de Syrisch-Orthodoxe Kerk.

De bijeenkomst was al gepland voor de terreuraanslagen in Parijs. Maar natuurlijk kwamen die acties ook aan de orde in het overleg. De acties onderstrepen de noodzaak om als kerken, moskeeën en synagoges een gezamenlijke lijn uit te zetten in Nederland. Daarbij waren de afgevaardigden het er wel over eens dat religie nadrukkelijker bespreekbaar moet worden gemaakt, juist in het contact met de vluchtelingen. De vluchtelingen hebben er baat bij om inzage te krijgen in de culturele context van Nederland en over de plaats die de religies daar spelen. De religies kunnen een dergelijk cultureel en spiritueel abc samen aanreiken aanvullend op datgene wat bijvoorbeeld het COA doet.

De indruk bestaat dat er een zekere terughoudendheid is bij overheidsorganen om religie en westerse cultuur expliciet te verduidelijken. Juist door het verduidelijken van de vrijheden en waarden hier kan je vluchtelingen gevoelig maken voor de westerse samenleving. Taalcursussen, ruimtes om pastores in gesprek te laten gaan met vluchtelingen die dat willen en andere faciliteiten kunnen helpen op een hele natuurlijke manier contact te leggen.

De meer gedetailleerde uitwerking van het gesprek wordt door het bestuur van de Raad van Kerken en het OJCM (overleg van joden, christenen en moslims) besproken. Daarna zal men volgende stappen kunnen nemen.

Een tweede overleg vond plaats tussen diverse kerken en kerkelijke organisaties over de mogelijkheden om een campagne op te zetten ten dienste van christenen en andere minderheden in het Midden-Oosten. Ook deze plannen zullen verder worden uitgewerkt. De Raad van Kerken moet beoordelen in hoeverre ze realiseerbaar zijn. Verwacht wordt dat er nog voor de kerst duidelijkheid zal zijn over één en ander.

De leden die om twaalf uur aanwezig waren gingen naar buiten om in een moment van stilte solidariteit en verbondenheid te uiten met de slachtoffers en hun nabestaanden in Parijs.

Foto:
Boven v.l.n.r. Hanneke Gelderblom (joodse vertegenwoordigster), Rashit Bal (islamitische vertegenwoordiger), Samuël Dogan (Syrisch-Orthodoxe Kerk), zittend George Hanna (Syrisch-Orthodoxe Kerk) en Klaas van der Kamp (Raad van Kerken)

Bron: raadvankerken.nl

november 2015

You may also like...

Reacties zijn gesloten.