Gedeelde zorg

Vanwege de moordaanslag op de moskee in Quebek heeft het kernteam van OJCM, aangevuld met Driss Elboujoufi als vicevoorzitter van het CMO, een condoleancebezoek gebracht aan de Canadese ambassadeur, mevrouw Sabine Nölke. Bij deze aanslag zijn zes mensen gedood en vielen er negentien gewonden. Deelneming is betuigd aan de ambassadeur als vertegenwoordiger van Canada in Nederland en haar is gevraagd om dit over te brengen aan de familie van de slachtoffers. “Deze laffe daad toont wederom aan dat terreur geen etnisch of religieus fundament heeft en hierin ook geen onderscheid maakt. Het is des te meer verontrustend dat een islamitische gebedshuis, een baken van rust, vrede en bezinning, als doelwit is gekozen.”

Diep onder de indruk

In haar reactie zei de ambassadeur diep onder de indruk te zijn van dit condoleancebezoek vanuit de drie religies in Nederland.

In de gesprekken daarna werden de feiten nog even goed op een rijtje gezet. Aanvankelijk waren er twee mensen gearresteerd, waaronder een moslim. Door sommige media werd hij ook beschouwd als dader. Maar het bleek dat hij de aanslag juist gemeld had bij de politie en dat de werkelijke dader iemand met een blanke achtergrond was. Ook werd geconstateerd dat je dit niet als het werk van een eenling kan beschouwen. Daarvoor gebeuren dit soort aanslagen te vaak. Kennelijk is er een sfeer geschapen waardoor mensen tot dit soort afschuwelijke daden komen.

Van elkaar leren?

Ook kwam aan de orde dat dit gebeurde Canada, dat beschouwd wordt als een land waar de integratie positief verloopt. En bijna vanzelf komt dan de vraag op tafel: wat zouden we in Nederland daarvan kunnen leren? Hiermee dook gelijk een belangrijk verschil op. Canada is een immigratieland. Mensen kiezen ervoor om daar een nieuwe toekomst op te bouwen en het beleid in Canada is er op gericht om dat ook te doen slagen. Dit ligt in Nederland anders. Een deel van de mensen die naar Nederland zijn gekomen, kwamen met de bedoeling om daar een tijdlang te gaan werken om veel geld te verdienen, om daarna terug te gaan naar hun land van herkomst. Een ander deel is gekomen als vluchteling. Dit maakt de integratie in Nederland tot een andersoortig proces.

Ambassadeur Sabine Nölke was erg geïnteresseerd hoe wij omgaan als religies met elkaar en wat wij doen met antisemitisme en islamofobie in de Nederlandse samenleving. Ook hier bleek een gemeenschappelijke zorg te liggen. Ze was zeer geïnteresseerd in de bijeenkomst die OJCM over islamofobie en antisemitisme gaat organiseren en wil graag aanwezig zijn.

Verklaring van het OJCM

OJCM is een overlegstructuur, een nieuwe vorm van werken, voortkomend uit de dialoog, waarin we elkaar hebben leren kennen en vertrouwen. Wij zijn geen religieuze organisatie.

De M staat voor CMO, het samenwerkingsverband van ruim 350 moskeeën en moskeebesturen. De Raad van Kerken is een van de drie  partners in dit overleg. Daarnaast is er de samenwerking met de twee joodse organisaties. We laten concreet zien hoe deze drie religies samen optrekken.

OJCM is geschokt door de aanslag op een moskee in Quebec, waarbij tenminste zes dodelijke slachtoffers zijn gevallen en negentien gewonden, waarvan er vijf in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Deze laffe daad toont wederom aan dat terreur geen etnisch of religieus fundament heeft en hierin ook geen onderscheid maakt. Het is des te meer verontrustend dat een islamitische gebedshuis, een baken van rust, vrede en bezinning, als doelwit is gekozen.
Wij willen aan u als de vertegenwoordiger van Canada in Nederland onze deelneming betuigen en u vragen om dit aan de getroffen families over te brengen.

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden van deze aanslag.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en geduld toe in deze moeilijke tijden en de gewonden een spoedig herstel.

You may also like...

Reacties zijn gesloten.