Categoriearchief: Nieuws

Terreuraanslagen in Sri Lanka

Den Haag, 23 april 2019

Het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims is ontzet over de terreuraanslagen
in Sri Lanka

Onze ontzetting is des te groter omdat deze aanslagen gepleegd zijn tijdens de paasdagen en
een ongekend groot aantal gelovigen gedood is tijdens de paasvieringen. Dat laat zien dat de terroristen totaal geen grenzen kennen en in hun daden elk spoor van menselijkheid ontbreekt. Wij zijn sprakeloos en kunnen alleen maar bidden voor de slachtoffers en hun nabestaanden.

Ieder heeft het recht zijn of haar religie te belijden in vrijheid en in veiligheid, individueel en
in gezamenlijkheid. Maar opnieuw wordt deze vrijheid geweld aangedaan en opnieuw laat het OJCM haar stem horen. Een gezamenlijke stem van Joden, Christenen en Moslims zoals we helaas al te vaak hebben gedaan en keer op keer zullen blijven doen, tegen de geweldsuitbarsting jegens een kerk, een moskee of een synagoge; plaatsen van gebed waar vrede wordt gepredikt.

Het is een laffe en onmenselijke daad om niets vermoedende mensen te treffen in hun dagelijks leven en het OJCM wijst op de meest krachtige manier deze gecoördineerde aanvallen op kerken en hotels af. Joden, Christenen en Moslims in Nederland zijn verdrietig en voelen zich verbonden met alle slachtoffers en met de bevolking van Sri Lanka.

Deze terroristen hebben naar ons idee steeds hetzelfde doel voor ogen. Zij willen de samenleving ontwrichten, mensen angst aanjagen en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. Wij roepen iedereen op om niet mee te gaan in deze duivelse opzet. Wij hopen dat de regering van Sri Lanka gesteund door de internationale gemeenschap, de maatschappelijke rust snel weet te herstellen, en daders en handlangers weet te achterhalen en te arresteren.

Namens het OJCM,

Rasit Bal

Hanneke Gelderblom-Lankhout

Christien Crouwel

Slachtoffers aanslagen in Nieuw Zeeland gezamenlijk herdacht

Hoewel Nederland nu nog in de ban is van de aanslag in Utrecht door een waarschijnlijk gestoord persoon, willen we toch ook graag wijzen op de verbindende kracht die uitging van de manifestatie op de Dam van afgelopen zondagmiddag. Honderden mensen hadden zich daar verzameld voor een herdenking van de slachtoffers van de aanslagen in Nieuw-Zeeland. Onder hen waren vertegenwoordigers van kerken en moslimorganisaties, maar ook LJG-rabbijn Menno ten Brink, PvdA-leider Lodewijk Asscher en de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei Gerdi Verbeet.

Burgemeester Femke Halsema noemde in haar toespraak terrorisme lafheid. We laten ons niet uit elkaar spelen. Er is maar één gemeenschap in Amsterdam, de gemeenschap van Amsterdammers.

Na de toespraak van de burgemeester volgde een minuut stilte. Er waren verder toespraken van opperrabbijn Binyomin Jacobs, imam Azzedine Karat, Boris van der Ham van het Humanistisch Verbond en Radboud van Delft van PAX. Als laatste sprak ambassadeur Lyndal Walker van Nieuw Zeeland.

Bruggen slaanHanneke Gelderblom sprak namens het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims (OJCM). In haar toespraak maakte ze een brug naar het debat in de polder. “Laten we stoppen met moeilijke woorden als antisemitisme of islamofobie. Daar kun je je achter verschuilen. Je kunt ook eindeloos energie stoppen in het zoeken naar de juiste definitie.” Gelderblom wil dat wij voortaan spreken van Jodenhaat, moslimhaat en homohaat. Zij en de anderen van het OJCM willen bruggen slaan. “Wij weten dat we niet hetzelfde zijn, dat willen we ook niet worden. Maar wel weten we dat we kunnen samenwerken. Verschillen kun je aan elkaar uitleggen, bespreekbaar maken. Om zo vooroordelen uit de weg te ruimen, vooroordelen die berusten op elkaar niet kennen.” Naast haar stonden Jan Post Hospers van de Raad van Kerken en Muhsin Koktass van het Contactorgaan Moslims en Overheid.J

‘Ik wil niet weg’

Na de aanslagen in Nieuw-Zeeland suggereerden Joodse opiniemakers opnieuw dat het tijd wordt om na te denken over vertrekken, aldus Gelderblom. “Maar ik laat me niet aanpraten dat ik maar eens moet gaan nadenken of ik niet weg wil uit Nederland. Ik wil niet weg. Dit land is mijn thuis. Joden wonen hier al eeuwen en dat zal nog lang zo blijven.” Gelderblom kreeg er groot applaus voor. Lees hier de hele toespraak van Hanneke Gelderblom.

De bijeenkomst, die ‘Vredesmanifestatie voor solidariteit en vrijheid’ heette, was georganiseerd door onder meer de  vredesorganisatie PAX, het Humanistisch Verbond, de Raad van Kerken, het Centraal Joods Overleg, de Nederlandse Moslimvrouwenorganisatie Al Nisa en het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims.

(een deel van dit bericht is overgenomen van www.jonet.nl)

Brief voor minister Grapperhaus over polarisatie

Team Bruggen Bouwen Enschede bood op 13 maart een brief aan aan minister Grapperhaus. Met de brief spreekt het Team haar bezorgdheid uit over de toenemende polarisatie. De acceptatie van verschillen komt steeds meer onder druk te staan.

Sommige mensen menen zich vrijheden te kunnen veroorloven, die beledigend en bedreigend zijn voor anderen die in vrijheid hun geloof willen belijden. Het team heeft de indruk dat de wetten rond beledigen en bedreigen van medeburgers niet of onvoldoende worden gehandhaafd, zo is te lezen in de brief. Het Team vraagt de minister om meer handhaving zodat duidelijk is dat beledigend en bedreigend gedrag niet getolereerd wordt.

De voorzitter van het Team, Jaap Hofstra, overhandigde de brief. Daarna verklaarde minister Grapperhaus dat hij juist een debat heeft gevoerd met de Tweede Kamer over bedreiging van burgemeesters. Hij signaleert de rol van sociale media en het gebrek aan normen. We hebben het met ons allen te veel op een beloop gelaten, stelde Grapperhaus. Des te groter de noodzaak om de ontwikkeling terug te draaien.

De voorzitter van de Nederlands Israëlitische gemeente Twente, Frank Overweg, vertelde dat joden en moslims zich steeds vaker de vraag stellen of er nog wel plek is in deze samenleving voor hen. Of dat die er alleen maar is als zij afstand doen van hun religieuze praktijken.

Tijdens de bezichtiging van de mooiste synagoge van Nederland nodigt Grapperhaus zichzelf uit om op 12 september dit jaar tijdens de Mauthausen-herdenking te komen spreken.

Klik hier voor de brief aan de minister en hier voor een verslag van de bijeenkomst op 13 maart 2019. Klik nog een keer op de brief en het verslag om het groot in beeld te krijgen.

Steeds weer aanslagen

Het OJCM heeft na de aanslag op de kathedraal op het eiland Jolo in de Filippijnen haar deelneming betuigd aan de ambassadeur van de Filippijnen met onderstaande woorden.

Steeds opnieuw aanslagen. Deze woorden hebben we gebruikt vanwege de talloze aanslagen in onze wereld. Helaas zijn we genoodzaakt om deze woorden nu weer uit te spreken na de dubbele aanslag op de kathedraal Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel op het eiland Jolo tijdens een mis. Hierbij zijn 20 mensen gedood en er vielen 80 gewonden.

Wij, joden, christenen en moslims verenigd in het Overleg Joden, Christenen en Moslims wijzen deze afschuwelijke uitingen van haat en geweld af. Wij zijn intens verdrietig over de doden en vele gewonden. Wij betuigen onze gevoelens van medeleven met de nabestaanden en wensen alle gewonden spoedig herstel.

OJCM aanwezig bij dienst in Liberaal Joodse Synagoge na aanslag in Pittsburgh

Op vrijdagavond 2 november was er in de Liberaal Joodse Synagoge een speciale dienst in verband de aanslag op de Tree of Life Synagoge in Pittsburgh. Er waren 400 mensen aanwezig en de sprekers hadden indrukwekkende toespraken.

Vanuit de kerngroep OJCM waren Hanneke Gelderblom-Lankhout, Rasit Bal en Jan Post Hospers aanwezig. Zij hebben onderstaande verklaring overhandigd aan consul-generaal Joe A. Parente van de Verenigde Staten, die één van de sprekers was.

Den Haag, 2 november 2018.

Steeds opnieuw aanslagen, nu op de Tree of Life-synagoge in Pittsburgh. Hierbij werden elf mensen gedood. Daarnaast vielen er zes gewonden, waaronder vier politie agenten.

Wij, joden, christenen en moslims verenigd in het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims wijzen deze afschuwelijke uitingen van haat af. Wij zijn intens verdrietig over de al die doden en gewonden in Pittsburgh. Wij willen onze gevoelens van medeleven met de nabestaanden betuigen en wensen alle gewonden spoedig herstel.

In Nederland proberen vertegenwoordigers van jodendom, christendom en islam de verbinding te zoeken. Daarom zullen we ook aanwezig zijn bij de speciale dienst in de Liberaal Joodse Synagoge in Amsterdam op vrijdagavond 2 november. We weten hoe lastig en moeilijk dat soms kan zijn, maar wij doen er alles aan om de krachten die de verbinding zoeken meer en meer de overhand te laten krijgen.

de kerngroep OJCM: Hanneke Gelderblom-Lankhout, Halil Karaaslan, Jan Post Hospers

Verklaring over Jeruzalem tijdens Walk of Peace van 70-jarige Wereldraad van Kerken

Het is dit jaar 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Hiermee ontstond in 1948 een platform voor wereldwijde samenwerking tussen kerken.

De Wereldraad van Kerken heeft vanaf haar oprichting niet alleen bijgedragen aan samenwerking tussen kerken, maar zich ook ingezet voor vrede en recht. Een voorbeeld hiervan is de kritiek op de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika, maar ook op het beleid van de staat Israël, waardoor er tussen de Wereldraad  en de joodse gemeenschap in de loop der jaren regelmatig spanning ontstond.

Op donderdag 23 augustus, de dag van de oprichting in 1947, kwam de Wereldraad van Kerken in Amsterdam bijeen om het 70-jarig bestaan te vieren op de plek waar de Wereldraad ooit werd opgericht. De viering werd voorafgegaan door een Walk of Peace, die begon bij het gebouw van de Protestantse Kerk Amsterdam en eindigde bij de Nieuwe Kerk op de Dam.

Tijdens de wandeling liepen de deelnemers ook door de Jodenbreestraat. Bij de pilaar met de dichtregels van Jacob Israel de Haan stond een delegatie van het Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM) die aan de deelnemers een verklaring uitdeelde over de band tussen Amsterdam en Jeruzalem.

In die verklaring wordt geconstateerd dat joden, christenen en moslims alle drie hun specifiek eigen verhalen hebben over Jeruzalem, maar dat men het verhaal van de ander niet kent.  Daarom wordt opgeroepen om met elkaar in gesprek te gaan en om naar elkaar te luisteren. Tegelijkertijd klinkt er ook een waarschuwing: wie Jeruzalem claimt als zijn eigen stad en het verhaal van de ander niet kent, of niet wil kennen, draagt niet bij aan een vreedzame oplossing.

Lees hier de verklaring van het OJCM in het Engels.

Entrenous met Koolmees

Het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minister heeft een brede portefeuille waarin hij ook thema’s behandeld als burgerschapsvorming en de aanpak van antisemitisme en islamofobie, onderwerpen waar ook het OJCM goed in thuis is.

Begin juli heeft de minister de Tweede Kamer uitvoerig geïnformeerd met een brief over de hoofdlijnen van de veranderopgave voor inburgering. Hij stelt vast dat nog te veel nieuwkomers te lang blijven aangewezen op een bijstandsuitkering. Het stelsel is voor hen te ingewikkeld. De inburgering verloopt nog te weinig effectief. Hij zoekt naar middelen om de effectiviteit en de doelmatigheid van inburgering te vergroten. De gemeenten vervullen daarbij een sleutelrol en het rijk neemt verantwoordelijkheid voor onder meer de handhaving en monitoring van ontwikkelingen.
De minister maakt daarbij gebruik van diverse stakeholders en toonde interesse om in dat verband het OJCM beter te leren kennen. Jan Post Hospers vertelde in het overleg over het project Bruggen Bouwen wat in Enschede tot goede resultaten heeft geleid. Het project stimuleert het onderlinge contact tussen de levensbeschouwelijke organisaties en helpt om de spanningen op het snijvlak van religie en samenleving op te lossen. In samenwerking met het ministerie wordt gezocht naar twee nieuwe plaatsen waarin de pilot kan werken.
Het overleg dat drie kwartier duurde had een open en ontspannen karakter. Naast het project BruggenBouwen was er ruimte om andere initiatieven toe te lichten, zoals de twee pilots in Azelo en Sweikhuizen, waar in azc’s jonge migranten kennismaken met de reikwijdte van artikel 1 van de grondwet. In het overleg werd die eigen inbreng vanuit de levensbeschouwingen benadrukt.

Vanuit de kerken waren Jan Post Hospers en Klaas van der Kamp aanwezig. Simon Cohen en Hanneke Gelderblom vertegenwoordigden de Joodse gemeenschap. De 29-jarige voorzitter Halil Karaaslan van het Contactorgaan Moslims en Overheid bracht de derde partner in tijdens het overleg. Met zijn ervaring als docent maatschappijleer op een scholengemeenschap en zijn jonge leeftijd vertegenwoordigt Halil een aankomende generatie van moslims binnen het OJCM.
Het gesprek had een initiërend karakter. Vanuit het OJCM is benadrukt dat de organisaties voor levensbeschouwing graag een ondersteunende rol willen (blijven) spelen bij de evaluatie en de uitbouwing van het inburgeringsbeleid, zodat levensbeschouwing daarin evenwichtig kan worden meegenomen.

Bron: www.raadvankerken.nl

Nationale Iftar 2018

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft het voornemen om op donderdag 16 mei 2018 samen met de Nederlandse-Turkse Ondernemersvereniging HOTIAD een Nationale Iftar te organiseren. Dit zal dan de tweede keer zijn, na het succes van de eerste Nationale Iftar in 2017.

Donderdag 16 mei is de eerste dag van de Ramadan. Op 15 juni wordt dit afgesloten met het Ramadanfeest ook bekend als Suikerfeest. Het is een maand waarin gewerkt wordt aan liefdadigheid, verbroedering, bezinning en zelfreflectie.

De eenheid en samenhorigheid van de mensheid staat centraal. Ramadan verenigt hiermee vele essentiële onderdelen van de islam. Moslims werken dan aan zichzelf en aan hun relaties met anderen. Ook vele entrepreneurs zetten zich in voor moslims en niet-moslims door te doneren, Iftar-diners te organiseren en ruimte voor contact te creëren.

De Ramadan is in de laatste decennia een steeds bekender fenomeen geworden, ook in de Nederlandse samenleving. Deze nationale Iftar is een initiatief om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek te laten gaan, zodat ze elkaar beter leren kennen. Mensen wisselen aan tafel van gedachten, bundelen ideeën en versterken hun motivatie om in Nederland een harmonieuze sfeer te creëren. Voor deze Nationale Iftar is gekozen voor het thema “Bruggen Bouwen”.

Dit initiatief “Bruggen Bouwen” en de Nationale Iftar worden gesteund door het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM).

Voor meer informatie:
Ebubekir Öztüre (ozture.ebu@gmail.com)
Hanneke Gelderblom-Lankhout (gelde052@planet.nl)
Jan Post Hospers (j.posthospers@protestantsekerk.nl)

Goed gesprek kabinet en joodse gemeenschap

Vandaag heeft een afvaardiging van de joodse gemeenschap van gedachten gewisseld met een delegatie van het kabinet. Van de zijde van het kabinet waren minister-president Rutte, de vice-premiers Ollongren, De Jonge en Schouten en minister Grapperhaus de gesprekspartners. In het Catshuis werd overlegd over zaken die de joodse gemeenschap op dit moment bezighouden zoals veiligheid, antisemitisme en koshere slacht.

Vanuit de joodse gemeenschap waren mensen aanwezig namens het Centraal Joods Overleg, Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, CIDI en het Overleg Joden, Christenen, en Moslims (OJCM). Het bleek hen dat de kabinetsleden de van joodse zijde geuite zorgen serieus nemen en de verwachting is dat deze ook binnen afzienbare tijd omgezet worden in concrete beleidspunten.

Premier Rutte: “We vinden het belangrijk om in contact te staan met de joodse gemeenschap in Nederland. We zien immers dat het hedendaagse antisemitisme mensen nog altijd angstig en voorzichtig maakt. Daar hebben we dan ook uitvoerig met elkaar over gesproken.” CJO-voorzitter Ron van der Wieken zei ter afsluiting: “Wij danken de vijf bewindspersonen voor de tijd die zij voor ons vrij hebben gemaakt en voor de aangename sfeer waarin het gesprek plaatsvond.”
Hanneke Gelderblom en Simon Cohen waren namen het OJCM bij het overleg aanwezig.

Bron: www.nik.nl

Solidair met Ulu-moskee

Het bestuur van de Ulu-moskee in Utrecht heeft aangifte gedaan van het aanzetten tot discriminatie, haat en / of geweld tegen de plaatselijke lijsttrekker van de PVV.

Uit solidariteit met hen vergaderde het OJCM gisteren vrijdag 19 januari 2018 opnieuw bij hen in de Ulu-moskee.