Maandelijks archief: april 2019

Steeds opnieuw aanslagen

Onderstaande brief stuurde het OJCM aan ambassadeur Peter Hoekstra na de aanslag op de synagoge bij San Diego.

Steeds opnieuw aanslagen. Deze woorden hebben we gebruikt vanwege de talloze aanslagen in onze wereld. Helaas zijn we genoodzaakt om deze woorden nu weer uit te spreken na de aanslag op de synagoge bij San Diego, tijdens een Pesachviering. Hierbij viel 1 dode en waren 3 gewonden.

Wij, joden, christenen en moslims verenigd in het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims wijzen deze afschuwelijke uitingen van haat en geweld af. Wij zijn intens verdrietig over de dode en de gewonden.

Wij betuigen onze gevoelens van medeleven met de nabestaanden en wensen alle gewonden spoedig herstel.

Namens de kerngroep van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims, Hanneke Gelderblom – Lankhout, Rasit Bal, Jan Post Hospers

Condoleancebezoek ambassade Sri Lanka

Op maandag 29 april hebben OJCM kerngroepleden Hanneke Gelderblom-Lankhout, Rasit Bal en Jan Post Hospers samen met Ad van der Helm, de voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken, een condoleancebezoek gebracht aan de ambassade van Sri Lanka. Hierbij is het condoleanceregister getekend en zijn de condoleances persoonlijk overgebracht aan ambassadeur Adam M.J. Sadiq. 

In de gesprekken bleek dat de ambassadeur persoonlijk erg geraakt is door de aanslagen. Hij vertelde dat hij zelf moslim is. Hij was het met ons eens dat deze aanslagen satanisch van karakter zijn, omdat ze indruisen tegen alle principes van menselijkheid en ook van de islam. 

Terreuraanslagen in Sri Lanka

Den Haag, 23 april 2019

Het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims is ontzet over de terreuraanslagen
in Sri Lanka

Onze ontzetting is des te groter omdat deze aanslagen gepleegd zijn tijdens de paasdagen en
een ongekend groot aantal gelovigen gedood is tijdens de paasvieringen. Dat laat zien dat de terroristen totaal geen grenzen kennen en in hun daden elk spoor van menselijkheid ontbreekt. Wij zijn sprakeloos en kunnen alleen maar bidden voor de slachtoffers en hun nabestaanden.

Ieder heeft het recht zijn of haar religie te belijden in vrijheid en in veiligheid, individueel en
in gezamenlijkheid. Maar opnieuw wordt deze vrijheid geweld aangedaan en opnieuw laat het OJCM haar stem horen. Een gezamenlijke stem van Joden, Christenen en Moslims zoals we helaas al te vaak hebben gedaan en keer op keer zullen blijven doen, tegen de geweldsuitbarsting jegens een kerk, een moskee of een synagoge; plaatsen van gebed waar vrede wordt gepredikt.

Het is een laffe en onmenselijke daad om niets vermoedende mensen te treffen in hun dagelijks leven en het OJCM wijst op de meest krachtige manier deze gecoƶrdineerde aanvallen op kerken en hotels af. Joden, Christenen en Moslims in Nederland zijn verdrietig en voelen zich verbonden met alle slachtoffers en met de bevolking van Sri Lanka.

Deze terroristen hebben naar ons idee steeds hetzelfde doel voor ogen. Zij willen de samenleving ontwrichten, mensen angst aanjagen en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. Wij roepen iedereen op om niet mee te gaan in deze duivelse opzet. Wij hopen dat de regering van Sri Lanka gesteund door de internationale gemeenschap, de maatschappelijke rust snel weet te herstellen, en daders en handlangers weet te achterhalen en te arresteren.

Namens het OJCM,

Rasit Bal

Hanneke Gelderblom-Lankhout

Christien Crouwel