Gezegend Kerstfeest

Onderstaand bericht ontving het OJCM vlak voor het kerstfeest van Rasit Bal, voorzitter Contactorgaan Moslims en Overheid.

In de global village is het stimuleren van de samenkomst van verschillende culturen, het leren van elkaars inzichten en het overnemen van sommige verworvenheden meer dan waard. Of nu Jezus, Mozes, Mohamed of Darwin bepalend is voor iemands levensbeschouwing, of allemaal, allen delen de overtuiging dat er een gemeenschappelijke oorsprong is die ons allemaal bindt, zijnde één familie. Het is bijzonder dat van alle mensen wereldwijd, door onze gehele geschiedenis, uitgerekend wij deze tijd en ruimte nu hier in Nederland met elkaar delen. Door de dagelijkse sleur staan we hier te weinig bij stil.In de Koran komt de vaststelling voor dat de mensheid oorspronkelijk één gemeenschap was. (Koranvers 10:19). Ook staat er: “En indien uw Heer had gewild, zou Hij de mensheid tot één volk hebben gemaakt, maar zij zullen blijven verschillen.” (Koranvers 11:110). Mensen zijn van oorsprong geneigd prat te gaan op hun afkomst. Wij zijn vaak trots op datgene wat we exclusief het onze denken te kunnen noemen: de kenmerken van ons geboorteland; onze geschiedenis; het voedsel dat wij bereiden; de kunst die wij voortbrengen. De Koran maakt duidelijk dat de eigenlijke bedoeling van onze zichtbare en onzichtbare verschillen is ‘dat wij elkaar leren kennen.’ (Koranvers 49:13).

De Koran onderschrijft verscheidenheid en het mag niet leiden tot racisme of uitsluiting. Die verschillen zijn er juist om elkaars nieuwsgierigheid op te wekken. We kunnen veel van elkaar leren, al geven we dat niet altijd toe. De gelijkheid van mensen zou geen belemmering voor allerlei vormen van vrijheid moeten zijn, maar juist die vrijheden moeten helpen veroorzaken. Een van die vrijheden is de vrijheid van godsdienst. We leven samen in een wereld met mensen van verschillende godsdiensten en overtuigingen. De vraag is: hoe vertaalt die overtuiging zich in mijn houding tot ‘de ander’? Hoe vertaal ik mijn geloofshouding in menslievendheid of sociale actie? Hoe kan ik mijn bijdrage leveren aan de humanisering van de wereld?

Vandaag de dag wordt onze wereld geteisterd door meerdere ernstige crises. De bedreigingen van oorlogen, terrorisme en extremisme dreigen de vitale functies van onze collectieve ethos en waardensysteem ernstig te verstoren. Het fundamentalisme van uiteenlopende aard dreigt de menselijke beschaving af te breken. Het bestaan van onopgeloste internationale geschillen vormt een groot gevaar voor de stabiliteit en de wereldvrede. Om de droom van wereldvrede te verwezenlijken moeten de gelovigen van de wereldreligies en hun leiders prominent optreden tegen onmenselijke en immorele daden uit welke hoek die ook komen.. We moeten a common word and sense ontwikkelen, waarin onze religies, en alle andere mensen van goede wil, elkaar in kunnen vinden. De noodzaak hiervan is eeuwenlang nog nooit zo hoog geweest als de afgelopen tijd.

Namens de Nederlandse moslimgemeenschap wens ik alle christenen in Nederland en in de wereld een Zalig Kerstfeest en prettige kerstdagen toe. Laten we hopen dat het nieuwe jaar 2017 veel vrede, harmonie en geluk brengt voor de mensheid

Met vredige groeten,

Rasit Bal, voorzitter Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO)

You may also like...

Reacties gesloten.