Joden, christenen en moslims leggen samen bloemen op 4 mei

Joden, moslims en christenen hebben samen op de Dam invulling gegeven aan de dodenherdenking. Het is de tweede keer dat de religies in dezen samen optrekken. Hanneke Gelderblom, Yassin Elforkani en Jan Post Hospers hebben vanuit het OJC M (koepel van
de drie religies) dit jaar bloemen gelegd bij het Nationaal Monument op de Dam. Belangrijk voor onder meer de joodse partners was het eenduidig benoemen van de slachtoffers: ‘Joden,
Roma en Sinti’. Op de Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam zijn kransen gelegd voor alle burgers, die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog in Europa zijn omgebracht en omgekomen.

Bij de eerste krans werd gezegd:

  • een krans voor de meer dan 100.000 Joden, Roma en Sinti die werden geïsoleerd, gedeporteerd, vermoord in concentratie- en vernietigingskampen om wie zij waren
  • een krans voor mensen die gevangen werden genomen en vermoord omdat zij in verzet kwamen, omdat zij opstonden voor de rechten van anderen, voor rechtsstaat en democratie
  • en een krans voor hen die het leven verloren door oorlogsgeweld, honger, bombardementen, willekeur of uitputting.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft in de Toekomstvisie 2016-2020 gezegd duidelijker te willen zijn over wat er is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog, vooral naar de jongere generaties. Het deed ons goed om te horen dat bij het leggen van de eerste krans het vermoorden van de Joden, Sinti en Roma nu concreet is benoemd. Ook het benoemen van de andere oorlogsslachtoffers sluit nauw aan bij het voorstel van het Overleg Joden, Christenen en Moslims, (voorheen Cairo-overleg), dat is opgesteld in intensief overleg met de Vereniging van Roma, Sinti en Woonwagenbewoners, het Veteranen Platform, het Nederlands Auschwitz Comité, het Centraal Joods Overleg, het CIDI, Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Raad van Kerken in Nederland.

Behalve dat de namen van de doden niet vergeten mogen worden, is dit ook van belang vanwege allerlei uitingen van joden- en moslimhaat in onze huidige samenleving.
Wat begint met wegkijken en pesten, blijkt te kunnen uitlopen op massale vernietiging.

Raad van Kerken Nederland

bloemen leggen 4 mei 2015

OJCM legt bloemen 5 mei 2015

You may also like...

Reacties zijn gesloten.