Maandelijks archief: maart 2020

Brief OJCM aan parlementaire ondervragingscommissie

Het OJCM heeft de parlementaire ondervragingen ‘ongewenste beïnvloeding van onvrije landen’ intensief gevolgd en besproken. De verhoren hebben tot nu toe onbedoeld geleid tot polarisatie en groeiend wantrouwen tussen bevolkingsgroepen en tussen moslims onderling.

Religieuze organisaties in Nederland hebben naar onze mening net als iedere andere organisatie in beginsel recht om donaties of financiering te ontvangen vanuit het buitenland. Wij vertrouwen erop dat bestaande wetgeving en regelingen toereikend zijn om ongewenste beïnvloeding te belemmeren. Een grote mate van zelf-transparantie kan helpen om het beeld weg te nemen dat organisaties vanuit onduidelijke hoek worden gefinancierd en beïnvloed. Wij spreken met de leden van het OJCM om deze stap naar zelf-transparantie nu te zetten.

Wij raden de ondervragingscommissie aan om de wijze waarop islamitische organisaties zich in Nederland organiseren, op te nemen in het rapport. Het is belangrijk dat dit meer bekend is.

Lees hier de complete brief van OJCM aan de leden van de parlementaire ondervragingscommissie ‘ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen’.

CMO organiseert nationale gebedsdienst in verband met de coronacrisis

Om in deze tijden van onzekerheid een boodschap van troost en hoop te verspreiden, roept het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) de Nederlandse moslims op om de komende drie donderdagavonden vlak na zonsondergang samen thuis te bidden. Alle 9 moskeekoepels met ruim 380 aangesloten moskeeën geven gehoor aan deze oproep. Drie imams begeleiden live het gebed.

Hiermee wil het CMO op een manier die past in de islamitische traditie, aanhaken bij de oproep van onze minister-president en de Dag van het Nationaal Gebed van de Raad van Kerken in Nederland. Zo wil het CMO juist in deze tijden mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen met speciale aandacht voor zieken, ouderen en mensen met een beperking.

Het eerste gebed wordt a.s. donderdagavond op 19 maart om 19.30 uur uitgezonden vanuit de lege Mevlana Moskee in Rotterdam en is live te volgen voor alle moslims en voor allen die zich hierbij aan willen sluiten.

Synagogen, kerken en moskeeën in tijd van corona

Na de nieuwe maatregelen van de overheid van donderdag 12 maart in verband met het coronavirus zijn de synagogen, kerken en moskeeën geadviseerd om (gebeds-)diensten met meer dan 100 mensen af te gelasten.

Toen vervolgens ook de scholen en de horecagelegenheden werden gesloten, heeft het CMO aan de moskeekoepels gevraagd om de maatregelen van het RIVM te volgen. De Islamitische Stichting Nederland heeft opgeroepen om de dagelijkse gebeden nu thuis te verrichten in plaats van in de moskee, zie https://isndiyanet.nl/persbericht-isn-isn-handhaaft-en-verscherpt-bid-thuis-beleid-alle-isn-moskeeen-tot-6-april-2020-dicht/

Het Centraal Joods Overleg en het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap hebben opgeroepen om naar elkaar om te kijken en met name naar de risicogroepen, zie http://www.cjo.nl/corona-bied-hulp-waar-het-kan/ en https://www.nik.nl/2020/03/nik-aan-joodse-gemeentebesturen-zie-om-naar-elkaar/

De Raad van Kerken Nederland roept in deze tijd van onzekerheid op een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden door de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden, zie https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/klokken-van-troost-en-hoop/.