Brief voor minister Grapperhaus over polarisatie

Team Bruggen Bouwen Enschede bood op 13 maart een brief aan aan minister Grapperhaus. Met de brief spreekt het Team haar bezorgdheid uit over de toenemende polarisatie. De acceptatie van verschillen komt steeds meer onder druk te staan.

Sommige mensen menen zich vrijheden te kunnen veroorloven, die beledigend en bedreigend zijn voor anderen die in vrijheid hun geloof willen belijden. Het team heeft de indruk dat de wetten rond beledigen en bedreigen van medeburgers niet of onvoldoende worden gehandhaafd, zo is te lezen in de brief. Het Team vraagt de minister om meer handhaving zodat duidelijk is dat beledigend en bedreigend gedrag niet getolereerd wordt.

De voorzitter van het Team, Jaap Hofstra, overhandigde de brief. Daarna verklaarde minister Grapperhaus dat hij juist een debat heeft gevoerd met de Tweede Kamer over bedreiging van burgemeesters. Hij signaleert de rol van sociale media en het gebrek aan normen. We hebben het met ons allen te veel op een beloop gelaten, stelde Grapperhaus. Des te groter de noodzaak om de ontwikkeling terug te draaien.

De voorzitter van de Nederlands Israëlitische gemeente Twente, Frank Overweg, vertelde dat joden en moslims zich steeds vaker de vraag stellen of er nog wel plek is in deze samenleving voor hen. Of dat die er alleen maar is als zij afstand doen van hun religieuze praktijken.

Tijdens de bezichtiging van de mooiste synagoge van Nederland nodigt Grapperhaus zichzelf uit om op 12 september dit jaar tijdens de Mauthausen-herdenking te komen spreken.

Klik hier voor de brief aan de minister en hier voor een verslag van de bijeenkomst op 13 maart 2019. Klik nog een keer op de brief en het verslag om het groot in beeld te krijgen.

You may also like...

Reacties zijn gesloten.