Maandelijks archief: maart 2019

Slachtoffers aanslagen in Nieuw Zeeland gezamenlijk herdacht

Hoewel Nederland nu nog in de ban is van de aanslag in Utrecht door een waarschijnlijk gestoord persoon, willen we toch ook graag wijzen op de verbindende kracht die uitging van de manifestatie op de Dam van afgelopen zondagmiddag. Honderden mensen hadden zich daar verzameld voor een herdenking van de slachtoffers van de aanslagen in Nieuw-Zeeland. Onder hen waren vertegenwoordigers van kerken en moslimorganisaties, maar ook LJG-rabbijn Menno ten Brink, PvdA-leider Lodewijk Asscher en de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei Gerdi Verbeet.

Burgemeester Femke Halsema noemde in haar toespraak terrorisme lafheid. We laten ons niet uit elkaar spelen. Er is maar één gemeenschap in Amsterdam, de gemeenschap van Amsterdammers.

Na de toespraak van de burgemeester volgde een minuut stilte. Er waren verder toespraken van opperrabbijn Binyomin Jacobs, imam Azzedine Karat, Boris van der Ham van het Humanistisch Verbond en Radboud van Delft van PAX. Als laatste sprak ambassadeur Lyndal Walker van Nieuw Zeeland.

Bruggen slaanHanneke Gelderblom sprak namens het Overlegorgaan van Joden, Christenen en Moslims (OJCM). In haar toespraak maakte ze een brug naar het debat in de polder. “Laten we stoppen met moeilijke woorden als antisemitisme of islamofobie. Daar kun je je achter verschuilen. Je kunt ook eindeloos energie stoppen in het zoeken naar de juiste definitie.” Gelderblom wil dat wij voortaan spreken van Jodenhaat, moslimhaat en homohaat. Zij en de anderen van het OJCM willen bruggen slaan. “Wij weten dat we niet hetzelfde zijn, dat willen we ook niet worden. Maar wel weten we dat we kunnen samenwerken. Verschillen kun je aan elkaar uitleggen, bespreekbaar maken. Om zo vooroordelen uit de weg te ruimen, vooroordelen die berusten op elkaar niet kennen.” Naast haar stonden Jan Post Hospers van de Raad van Kerken en Muhsin Koktass van het Contactorgaan Moslims en Overheid.J

‘Ik wil niet weg’

Na de aanslagen in Nieuw-Zeeland suggereerden Joodse opiniemakers opnieuw dat het tijd wordt om na te denken over vertrekken, aldus Gelderblom. “Maar ik laat me niet aanpraten dat ik maar eens moet gaan nadenken of ik niet weg wil uit Nederland. Ik wil niet weg. Dit land is mijn thuis. Joden wonen hier al eeuwen en dat zal nog lang zo blijven.” Gelderblom kreeg er groot applaus voor. Lees hier de hele toespraak van Hanneke Gelderblom.

De bijeenkomst, die ‘Vredesmanifestatie voor solidariteit en vrijheid’ heette, was georganiseerd door onder meer de  vredesorganisatie PAX, het Humanistisch Verbond, de Raad van Kerken, het Centraal Joods Overleg, de Nederlandse Moslimvrouwenorganisatie Al Nisa en het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims.

(een deel van dit bericht is overgenomen van www.jonet.nl)

Brief voor minister Grapperhaus over polarisatie

Team Bruggen Bouwen Enschede bood op 13 maart een brief aan aan minister Grapperhaus. Met de brief spreekt het Team haar bezorgdheid uit over de toenemende polarisatie. De acceptatie van verschillen komt steeds meer onder druk te staan.

Sommige mensen menen zich vrijheden te kunnen veroorloven, die beledigend en bedreigend zijn voor anderen die in vrijheid hun geloof willen belijden. Het team heeft de indruk dat de wetten rond beledigen en bedreigen van medeburgers niet of onvoldoende worden gehandhaafd, zo is te lezen in de brief. Het Team vraagt de minister om meer handhaving zodat duidelijk is dat beledigend en bedreigend gedrag niet getolereerd wordt.

De voorzitter van het Team, Jaap Hofstra, overhandigde de brief. Daarna verklaarde minister Grapperhaus dat hij juist een debat heeft gevoerd met de Tweede Kamer over bedreiging van burgemeesters. Hij signaleert de rol van sociale media en het gebrek aan normen. We hebben het met ons allen te veel op een beloop gelaten, stelde Grapperhaus. Des te groter de noodzaak om de ontwikkeling terug te draaien.

De voorzitter van de Nederlands Israëlitische gemeente Twente, Frank Overweg, vertelde dat joden en moslims zich steeds vaker de vraag stellen of er nog wel plek is in deze samenleving voor hen. Of dat die er alleen maar is als zij afstand doen van hun religieuze praktijken.

Tijdens de bezichtiging van de mooiste synagoge van Nederland nodigt Grapperhaus zichzelf uit om op 12 september dit jaar tijdens de Mauthausen-herdenking te komen spreken.

Klik hier voor de brief aan de minister en hier voor een verslag van de bijeenkomst op 13 maart 2019. Klik nog een keer op de brief en het verslag om het groot in beeld te krijgen.