Maandelijks archief: november 2016

Overleg joden, christenen en moslims

Vanuit OJCM november 2016

  • Van elkaar leren op verschillende gebieden
  • Pilots in AZC’s over artikel 1 van Grondwet
  • Brief voor rabbijn Evers
  • Boek van Rasit Bal
  • Brief aan Marokkaanse koning

Van elkaar leren op verschillende gebieden

Het CMO en de VU onderzoeken de mogelijkheid om een imamopleiding op te zetten voor zittende en voor nieuwe imams. Daarbij wil het CMO graag gebruik maken van de expertise van de bondgenoten in het OJCM. Zij kennen immers ook opleidingen voor hun religieuze voorgangers. Het OJCM is een mooie plek om van elkaar te leren, op allerlei fronten. Het OJCM zal een besloten expertmeeting organiseren op dit vlak.

Pilots in AZC’s

Het OJCM heeft een jaar van moeizame gesprekken achter de rug met het COA, Centraal Orgaan opvang Azielzoekers (COA). Het OJCM pleitte ervoor om voorlichting te geven over de rechten en plichten in artikel 1 van de Grondwet. De voorlichting van het COA was te veel gericht op ‘gij zult niet discrimineren’ en bevatte op geen enkele wijze informatie over hoe we omgaan met verschillende religies in Nederland. Er komen nu pilots in twee AZC’s die wel religie meenemen in de voorlichting.

In de AZC’s zijn geen geestelijk verzorgers. Wel kunnen mensen zelf naar een moskee, kerk of synagoge maar dan moet je die wel weten te vinden. Er komt een website waarop asielzoekers contactgegevens kunnen vinden van religieuze organisaties in de buurt van het AZC.

Vertrek rabbijn Evers

Rabbijn Evers heeft afscheid genomen van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en is vertrokken naar Düsseldorf. We zullen hem ook in het OJCM missen want hij een warm pleitbezorger van de interreligieuze contacten in het OJCM. Wij wensen hem en zijn familie een gezegende tijd toe in Düsseldorf.

Müslüman Kalma, van Rasit Bal

Het boek Müslüman kalma van Rasit Bal, lid van het OJCM, is uit. Rasit Bal gaat in zijn boek in op het verschil voor moslims of zij tot een meerderheid of juist tot een minderheid behoren. In het eerste geval gaat het veelal om het praktiseren van hun godsdienst terwijl het, als je tot een minderheid hoort zoals moslims in Nederland, meer gaat om overleven en jezelf staande houden. Dan speelt het handhaven van de eigen identiteit een grote rol. Aan het eind van dit jaar zal de Nederlandse vertaling naar verwachting het licht zien.

Brief aan Marokkaanse koning

De Marokkaanse koning Mohamed VI spoorde tijdens een televisietoespraak de Marokkanen uit zijn land aan om zich op te stellen als voorvechters van een tolerante islam en om samen met joden en christenen een gemeenschappelijk front te vormen tegen het fanatisme en jihadisme. Het OJCM zal de koning een brief sturen om instemming te betuigen met deze oproep die immers aansluit bij de werkwijze van de vertegenwoordigers van jodendom, christendom en islam sinds de oprichting van het OJCM in 2008 (destijds nog Caïro-overleg).