Maandelijks archief: september 2016

Symposium ‘vluchtelingen, religie en samenleving’

De projectgroep Geloven in Samenleven en het landelijk Overleg Joden, Christenen en Moslims organiseren een symposium over de opvang van vluchtelingen. Deze middagbijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 oktober in het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht.

Tijdens dit symposium proberen we samen antwoorden te vinden op de vragen:

  • Wat kunnen we vanuit jodendom, christendom en islam betekenen voor de vluchtelingen
  • Hoe kunnen we naast bed, bad en brood-acties met vluchtelingen in gesprek gaan over de manier, waarop we in Nederland als religies met elkaar omgaan en samenleven.

Doel van de bijeenkomst is handvatten aan te reiken om dit gesprek met vluchtelingen aan te gaan.

Lees verder