Maandelijks archief: juni 2016

CMO veroordeelt aanslag Istanbul

De Nederlandse Moslimgemeenschap is zeer geschokt door de terreuraanslagen in Istanbul
Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) veroordeelt de barbaarse, laffe en onmenselijke terreuraanslagen in Istanbul op de meest krachtige manier. Nederlandse moslimgemeenschap is intens verdrietig en voelt zich dan ook verbonden met alle slachtoffers en het Turkse volk.
Deze terroristen hebben steeds hetzelfde doel met hun zieke, laffe daden, namelijk het ontwrichten van de samenlevingen, het zaaien van angst en het opzetten van groepen tegen elkaar.
Onze gedachten gaan uit naar de families en nabestaanden van de getroffenen en naar het Turkse volk.

Persbericht CMO, Rotterdam 29 juni 2016

Brief OJCM en CIO aan COA

Samen met CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft het OJCM een aantal gesprekken gehad met het bestuur en diverse medewerkers van het COA over pastorale zorg aan vluchtelingen. We zijn wel uitgenodigd voor een werkgroepvergadering op 6 juli, maar uit het programma en de agenda blijkt dat die gesprekken nog niet tot de door ons gewenste beleidswijzigingen hebben geleid. Daarbij gaat het onder meer om:

  • vergroten van kennis over religie en levensbeschouwing bij COA-medewerkers
  • pastorale zorg aan vluchtelingen
  • doorverwijzen van vluchtelingen naar lokale geloofsgemeenschappen
  • nadruk op vrijheid en de rechten en plichten die artikel 1 van de Nederlandse Grondwet met zich meebrengt

CIO enOJCM hebben het COAl een brief gestuurd. Lees hier de brief van 21 juni 2016 van CIO en OJCM aan COA. We wachten het antwoord van het bestuur van het COA af.

 

Nieuws uit OJCM

‘Islamofobie in zicht’

Het onderzoek en project ‘Islamofobie in zicht’ van SPIOR (Stichting Platform islamitische Organisaties Rijnmond) laat zien dat de zichtbare islamofobie slechts het topje van de ijsberg is. Nederland is helaas veel minder tolerant en veel racistischer dan we denken. Het OJCM sprak in zijn laatste vergadering zijn zorgen hierover uit. Wat kunnen we zelf doen? In ieder geval ons niet in onze eigen burchten verschansen maar met elkaar bouwen aan positieve verbindingen. Als religies het ideaalbeeld van elkaar respecteren en oprechte interesse in de ander uitdragen. Je hoort vooral de extreme stemmen en het is nieuw voor het middenveld, voor de mensen die genuanceerd denken, om zich te laten horen. We zijn bezorgd om de sfeer van intolerantie die gecreëerd wordt.  Lees verder

Studiebijeenkomst geweldsteksten, v.l.n.r. Jan Peter Schouten, Sahiron Syamsuddin, Yaser Ellethy, Ron van den Hout, Raph Evers

Geweldsteksten in Bijbel en Koran

In het jodendom, het christendom en de islam zijn er verschillende interpretaties van teksten uit de Bijbel en de Koran. Dat geldt zeker ook voor die teksten die gaan over geweld. Veel pastores worstelen met deze geweldsteksten en vragen zich af hoe ze die moeten interpreteren en kunnen uitleggen aan hun parochianen en gemeenteleden. De Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken organiseerde er een studiebijeenkomst over op 1 juni in Utrecht. Zo’n veertig belangstellenden kwamen er op af. Lees verder