Nationale Iftar in ‘Vrijheid en Optimisme’

‘Tel geen dagen maar zorg dat de dagen tellen’, was de boodschap van minister Grapperhaus tijdens de nationale iftar op woensdag 13 mei. Ondanks de corona-tijd was de avond gevuld met optimistische geluiden van prominente gasten van verschillende religies.

De vierde Nationale Iftar in het Julianaplaza in Den Haag was dit jaar door het coronacrisis in klein gezelschap met onder andere minister Grapperhaus en de Turkse ambassadeur Şaban Dişli.. De organisatie lag weer in handen van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Nederlands-Turkse ondernemersvereniging HOTIAD.

Voorafgaand aan het breken van het vasten, leidde Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken Nederland het tafelgesprek. Verschillende sprekers gaven hun visies op de thema’s vrede, vrijheid en optimisme.

Vredesprijs voor Jan Post Hospers

Een van die mensen die zich afgelopen decennia heeft ingezet voor de vrijheid in geloven en het als religies gezamenlijk optrekken en voor elkaar opkomen in de maatschappij, is Jan Post Hospers. Jan is één van de oprichters van het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims en heeft jarenlang gewerkt als projectleider ‘Ontmoeting met Moslims’ bij de Protestantse Kerk Nederland. Volgens Hanneke Gelderblom, vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap, is Jan degene die het verschil heeft gemaakt in tijden dat de verhoudingen tussen moslims en christenen moeizaam waren. Hij maakte dit bespreekbaar en betrok waar mogelijk ook de joodse gemeenschap. Hij ontving voor zijn inzet voor interreligieuze samenwerking de Vredesprijs namens het Nationale Iftar Comité. Jan is blij met de prijs die hij vanuit de moslimgemeenschap ontvangen heeft. Hij ziet de prijs zelf als een stimulans voor de achterbannen om het werk in de toekomst te steunen.

Vrijdag a.s. wordt om 18:10 op NPO2 tijdens het programma ‘Ramadangevoel’ (NTR) een reportage uitgezonden rond de vredesprijs die Jan Post Hospers heeft ontvangen. In de zaterdageditie van Trouw vindt u een artikel en fotoreportage van de nationale iftar.

Lees hier een uitgebreid verslag van de Nationale Iftar.

Geen bijeenkomsten tijdens ramadan, wel iets doen voor de samenleving

Met alle kans op besmetting met het coronavirus is ook de ramadan dit jaar heel anders. Geen bijeenkomsten. Wat wel blijft is het verlangen om betere mensen te worden en dat kan ook door mondkapjes te maken. Lees hier het artikel in Trouw van 27 april 2020. Sefkat Koç vertelt in Trouw: “Ik doe het voor de verbinding. Mooi dat ik dit kan doen voor anderen, ongeacht hun achtergrond, moslims of niet-moslims.” Meral Celik coördineert de actie namens de vrouwenvereniging van de Turkse moskeekoepel Diyanet. Zij vertelt: “Allah vraagt ons niet om te oordelen, alleen maar om te helpen. Juist in de ramadan moeten we betere mensen worden. Dan word je vanzelf een betere moslim.”

Zelf-transparantie belangrijkste middel tegen ongewenste beïnvloeding

Het OJCM heeft het standpunt over ‘ongewenste beïnvloeding van onvrije landen’ op verzoek van de commissie parlementaire ondervragingen, in een brief toegelicht. Een paar punten uit de brief met toelichting.

Religieuze organisaties in Nederland kunnen net als iedere andere organisatie financiering ontvangen vanuit Nederland en vanuit het buitenland. De bestaande regelgeving is voldoende voor de gewenste transparantie en om ongewenste beïnvloeding tegen te gaan. Alleen zijn nog niet alle wettelijke mogelijkheden benut.

Zelf-transparantie
Zelf-transparantie is het belangrijkste middel om het beeld weg te nemen dat organisaties ongunstig beïnvloed worden vanuit onduidelijke hoek. Het CMO wil graag opnieuw met de overheid in gesprek over deze zelf-transparantie.

Nederlandse imam-opleiding
Een ander belangrijk middel is een breed geaccepteerde imam-opleiding in Nederland die zich oriënteert op de Nederlandse samenleving. Het gaat helaas vaak over professionele kwaliteiten van de imam en te weinig over wat voor imam de moskeeën in Nederland nodig hebben. Dit maakt moskeeorganisaties argwanend wat het proces om de imamopleiding te starten, vertraagt. Volgens ons moet het CMO een doorslaggevende rol krijgen bij de opzet van een imamopleiding in Nederland.

Wantrouwen voorkomen
Wij willen voorkomen dat uw parlementaire onderzoek bij onze achterbannen leidt tot toenemend wantrouwen jegens elkaar en jegens de overheid. Dat kunnen we voorkomen door een transparante maatschappelijke discussie die niet alle kanten op gaat maar heel gericht is. Het kan niet de bedoeling zijn dat de resultaten van uw ondervraging straks veel maatschappelijke weerstand oproept. Wij willen als OJCM graag onze ervaringen met uw commissie delen.

Het OJCM is uitermate benieuwd of de commissie nog contact met ons opneemt.

Lees de volledige toelichting hier.

Brief OJCM aan parlementaire ondervragingscommissie

Het OJCM heeft de parlementaire ondervragingen ‘ongewenste beïnvloeding van onvrije landen’ intensief gevolgd en besproken. De verhoren hebben tot nu toe onbedoeld geleid tot polarisatie en groeiend wantrouwen tussen bevolkingsgroepen en tussen moslims onderling.

Religieuze organisaties in Nederland hebben naar onze mening net als iedere andere organisatie in beginsel recht om donaties of financiering te ontvangen vanuit het buitenland. Wij vertrouwen erop dat bestaande wetgeving en regelingen toereikend zijn om ongewenste beïnvloeding te belemmeren. Een grote mate van zelf-transparantie kan helpen om het beeld weg te nemen dat organisaties vanuit onduidelijke hoek worden gefinancierd en beïnvloed. Wij spreken met de leden van het OJCM om deze stap naar zelf-transparantie nu te zetten.

Wij raden de ondervragingscommissie aan om de wijze waarop islamitische organisaties zich in Nederland organiseren, op te nemen in het rapport. Het is belangrijk dat dit meer bekend is.

Lees hier de complete brief van OJCM aan de leden van de parlementaire ondervragingscommissie ‘ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen’.

CMO organiseert nationale gebedsdienst in verband met de coronacrisis

Om in deze tijden van onzekerheid een boodschap van troost en hoop te verspreiden, roept het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) de Nederlandse moslims op om de komende drie donderdagavonden vlak na zonsondergang samen thuis te bidden. Alle 9 moskeekoepels met ruim 380 aangesloten moskeeën geven gehoor aan deze oproep. Drie imams begeleiden live het gebed.

Hiermee wil het CMO op een manier die past in de islamitische traditie, aanhaken bij de oproep van onze minister-president en de Dag van het Nationaal Gebed van de Raad van Kerken in Nederland. Zo wil het CMO juist in deze tijden mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen met speciale aandacht voor zieken, ouderen en mensen met een beperking.

Het eerste gebed wordt a.s. donderdagavond op 19 maart om 19.30 uur uitgezonden vanuit de lege Mevlana Moskee in Rotterdam en is live te volgen voor alle moslims en voor allen die zich hierbij aan willen sluiten.

Synagogen, kerken en moskeeën in tijd van corona

Na de nieuwe maatregelen van de overheid van donderdag 12 maart in verband met het coronavirus zijn de synagogen, kerken en moskeeën geadviseerd om (gebeds-)diensten met meer dan 100 mensen af te gelasten.

Toen vervolgens ook de scholen en de horecagelegenheden werden gesloten, heeft het CMO aan de moskeekoepels gevraagd om de maatregelen van het RIVM te volgen. De Islamitische Stichting Nederland heeft opgeroepen om de dagelijkse gebeden nu thuis te verrichten in plaats van in de moskee, zie https://isndiyanet.nl/persbericht-isn-isn-handhaaft-en-verscherpt-bid-thuis-beleid-alle-isn-moskeeen-tot-6-april-2020-dicht/

Het Centraal Joods Overleg en het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap hebben opgeroepen om naar elkaar om te kijken en met name naar de risicogroepen, zie http://www.cjo.nl/corona-bied-hulp-waar-het-kan/ en https://www.nik.nl/2020/03/nik-aan-joodse-gemeentebesturen-zie-om-naar-elkaar/

De Raad van Kerken Nederland roept in deze tijd van onzekerheid op een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden door de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden, zie https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/klokken-van-troost-en-hoop/.

Bijzondere ontmoeting OJCM met rabbijnen uit Israël

Op woensdag 19 februari 2020 hebben Hanneke Gelderblom, Rasit Bal en Jan Post Hospers als leden van het kernteam van OJCM een hele bijzondere een ontmoeting gehad met een aantal rabbijnen uit Israël. For English

Deze rabbijnen waren op een studiereis in Europa, die georganiseerd werd door het Engelse Midden-Oosten programma genaamd Forward Thinking. Dit is een pro-actieve, vraaggestuurde en faciliterende organisatie met als doel

  • om een meer inclusief vredesproces in het Midden-Oosten te promoten
  • politieke dialogen te faciliteren in en tussen de Arabische /moslimwereld en het Westen
  • om in het Verenigd Koninkrijk te werken aan begrip en vertrouwen tussen de verschillende moslimgemeenschappen en de bredere samenleving, inclusief de media en het Britse establishment.  

Vanuit OJCM hebben we uitgelegd hoe wij samenwerken, waarbij het convenant van de rituele slacht – uniek in Europa – als voorbeeld werd genomen.

Van de kant van de rabbijnen kwamen veel vragen: hoe zit het met het salafisme in Nederland? Hoe reageren jullie achterbannen hier op en hoe gaan jullie daarmee om? 

Het werd spannend toen Jeruzalem aan de orde kwam en we vertelden over de manier waarop we binnen OJCM bezig zijn om elkaar de verhalen te vertellen over de betekenis van Jeruzalem in onze verschillende religies. Dit werd onmiddellijk herkend en Jordan Morgen van Forward Thinking vertelde dat zij hier ook op een vergelijkbare manier mee bezig zijn.

Helemaal spannend werd het toen de dubbele loyaliteit van vaderland en moederland aan de orde kwam. Dit riep heel veel herkenning, maar ook heel veel vragen op.
Helaas, veel te snel moesten we stoppen vanwege een ritueel dat we kennen: de rabbijnen moesten het avondgebed verrichten.  En natuurlijk kwam hier ook de ons bekende vraag rondom de gebedsrichting: waar is het Oosten, waar ligt Jeruzalem.
Het was zo mooi dat Rasit hen hier gelijk bij kon helpen.  

Condoleances voor Duitse ambassadeur

Na de aanslag van 19 februari in Duitsland bracht het OJCM condoleances over aan de Duitse ambassadeur Dirk Brengelman.

Steeds weer die afschuwelijke uitingen van haat, overgaand in aanslagen. Steeds weer die afschuwelijke uitingen van haat, overgaand in aanslagen. Helaas zijn we genoodzaakt om deze woorden opnieuw te gebruiken, nadat op woensdag 19 februari tien mensen zijn doodgeschoten, die allemaal een migratieachtergrond hadden. Deze aanslag, geïnspireerd door ultranationalistische theorieën, komt van een groeiende groep jeugdige neonazi’s, die slechts haat tegen andersdenkenden verspreidt. 

Wij, Joden, Christenen en Moslims verenigd in het Overleg Joden, Christenen en Moslims wijzen deze uitingen van haat en geweld af. We hopen dat de diverse groepen met hun verschillende achtergronden samen met de diverse geledingen in de Duitse samenleving hun angst weten te overwinnen en dat de extra beveiliging van de moskeeën van korte duur zal zijn, zoals wij ook hopen dat er ooit een eind komt aan de beveiliging van de synagogen.

Wij zijn intens verdrietig over de doden. 
Wij betuigen onze gevoelens van medeleven met de nabestaanden.
De kerngroep van het Overleg Joden, Christenen en Moslims,
Hanneke Gelderblom-Lankhout
Ebubekir Öztüre
Jan Post Hospers

Joodse graven beklad in Dordrecht


Met afschuw en bezorgdheid hebben we kennisgenomen van het bekladden van twee graven op de joodse begraafplaats in de Dordrecht. Deze schending van de grafrust gebeurde nota bene in een periode dat overal de Holocaust herdacht wordt en wij ons voorbereiden op 75 jaar vrijheid. Daarnaast is dit niet alleen een belediging van de joodse bevolkingsgroep maar ook van de politie, omdat de afkorting ACAB (al cops are bastards) op beide graven was geklad. Samen met het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap rekenen wij er op wij dat de daders snel worden opgespoord en gestraft. Wij vragen graag uw aandacht voor het bericht op de website van het NIK.

Laat u inspireren door Geloven in Samenleven

Geloven in Samenleven wil de plaatselijke contacten tussen synagogen, kerken, moskeeën en andere  religieuze en levensbeschouwelijke organisaties versterken. Op 21 november 2019 organiseert de pas opgerichte Stichting Geloven in Samenleven de eerste regionale bijeenkomst. U kunt dan kennismaken met enkele inspirerende voorbeelden van lokale samenwerking. Meestal gaat het om geslaagde praktijkvoorbeelden, soms zijn het ook kansrijke ideeën. De bedoeling is dat u er vervolgens in uw eigen stad of dorp mee aan de slag kunt. 

Locatie en tijd van regionale dag Geloven in Samenleven

De bijeenkomst vindt plaats in de Ulu-moskee in Zwolle. Het begint om 15.00 en wordt om 18.00 afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich opgeven via de website www.geloveninsamenleven.nl of via  info@geloveninsamenleven.nl. Klik hier voor de uitnodiging.