Brief OJCM aan parlementaire ondervragingscommissie

Het OJCM heeft de parlementaire ondervragingen ‘ongewenste beïnvloeding van onvrije landen’ intensief gevolgd en besproken. De verhoren hebben tot nu toe onbedoeld geleid tot polarisatie en groeiend wantrouwen tussen bevolkingsgroepen en tussen moslims onderling.

Religieuze organisaties in Nederland hebben naar onze mening net als iedere andere organisatie in beginsel recht om donaties of financiering te ontvangen vanuit het buitenland. Wij vertrouwen erop dat bestaande wetgeving en regelingen toereikend zijn om ongewenste beïnvloeding te belemmeren. Een grote mate van zelf-transparantie kan helpen om het beeld weg te nemen dat organisaties vanuit onduidelijke hoek worden gefinancierd en beïnvloed. Wij spreken met de leden van het OJCM om deze stap naar zelf-transparantie nu te zetten.

Wij raden de ondervragingscommissie aan om de wijze waarop islamitische organisaties zich in Nederland organiseren, op te nemen in het rapport. Het is belangrijk dat dit meer bekend is.

Lees hier de complete brief van OJCM aan de leden van de parlementaire ondervragingscommissie ‘ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen’.

CMO organiseert nationale gebedsdienst in verband met de coronacrisis

Om in deze tijden van onzekerheid een boodschap van troost en hoop te verspreiden, roept het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) de Nederlandse moslims op om de komende drie donderdagavonden vlak na zonsondergang samen thuis te bidden. Alle 9 moskeekoepels met ruim 380 aangesloten moskeeën geven gehoor aan deze oproep. Drie imams begeleiden live het gebed.

Hiermee wil het CMO op een manier die past in de islamitische traditie, aanhaken bij de oproep van onze minister-president en de Dag van het Nationaal Gebed van de Raad van Kerken in Nederland. Zo wil het CMO juist in deze tijden mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen met speciale aandacht voor zieken, ouderen en mensen met een beperking.

Het eerste gebed wordt a.s. donderdagavond op 19 maart om 19.30 uur uitgezonden vanuit de lege Mevlana Moskee in Rotterdam en is live te volgen voor alle moslims en voor allen die zich hierbij aan willen sluiten.

Synagogen, kerken en moskeeën in tijd van corona

Na de nieuwe maatregelen van de overheid van donderdag 12 maart in verband met het coronavirus zijn de synagogen, kerken en moskeeën geadviseerd om (gebeds-)diensten met meer dan 100 mensen af te gelasten.

Toen vervolgens ook de scholen en de horecagelegenheden werden gesloten, heeft het CMO aan de moskeekoepels gevraagd om de maatregelen van het RIVM te volgen. De Islamitische Stichting Nederland heeft opgeroepen om de dagelijkse gebeden nu thuis te verrichten in plaats van in de moskee, zie https://isndiyanet.nl/persbericht-isn-isn-handhaaft-en-verscherpt-bid-thuis-beleid-alle-isn-moskeeen-tot-6-april-2020-dicht/

Het Centraal Joods Overleg en het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap hebben opgeroepen om naar elkaar om te kijken en met name naar de risicogroepen, zie http://www.cjo.nl/corona-bied-hulp-waar-het-kan/ en https://www.nik.nl/2020/03/nik-aan-joodse-gemeentebesturen-zie-om-naar-elkaar/

De Raad van Kerken Nederland roept in deze tijd van onzekerheid op een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden door de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden, zie https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/klokken-van-troost-en-hoop/.

Bijzondere ontmoeting OJCM met rabbijnen uit Israël

Op woensdag 19 februari 2020 hebben Hanneke Gelderblom, Rasit Bal en Jan Post Hospers als leden van het kernteam van OJCM een hele bijzondere een ontmoeting gehad met een aantal rabbijnen uit Israël. For English

Deze rabbijnen waren op een studiereis in Europa, die georganiseerd werd door het Engelse Midden-Oosten programma genaamd Forward Thinking. Dit is een pro-actieve, vraaggestuurde en faciliterende organisatie met als doel

  • om een meer inclusief vredesproces in het Midden-Oosten te promoten
  • politieke dialogen te faciliteren in en tussen de Arabische /moslimwereld en het Westen
  • om in het Verenigd Koninkrijk te werken aan begrip en vertrouwen tussen de verschillende moslimgemeenschappen en de bredere samenleving, inclusief de media en het Britse establishment.  

Vanuit OJCM hebben we uitgelegd hoe wij samenwerken, waarbij het convenant van de rituele slacht – uniek in Europa – als voorbeeld werd genomen.

Van de kant van de rabbijnen kwamen veel vragen: hoe zit het met het salafisme in Nederland? Hoe reageren jullie achterbannen hier op en hoe gaan jullie daarmee om? 

Het werd spannend toen Jeruzalem aan de orde kwam en we vertelden over de manier waarop we binnen OJCM bezig zijn om elkaar de verhalen te vertellen over de betekenis van Jeruzalem in onze verschillende religies. Dit werd onmiddellijk herkend en Jordan Morgen van Forward Thinking vertelde dat zij hier ook op een vergelijkbare manier mee bezig zijn.

Helemaal spannend werd het toen de dubbele loyaliteit van vaderland en moederland aan de orde kwam. Dit riep heel veel herkenning, maar ook heel veel vragen op.
Helaas, veel te snel moesten we stoppen vanwege een ritueel dat we kennen: de rabbijnen moesten het avondgebed verrichten.  En natuurlijk kwam hier ook de ons bekende vraag rondom de gebedsrichting: waar is het Oosten, waar ligt Jeruzalem.
Het was zo mooi dat Rasit hen hier gelijk bij kon helpen.  

Condoleances voor Duitse ambassadeur

Na de aanslag van 19 februari in Duitsland bracht het OJCM condoleances over aan de Duitse ambassadeur Dirk Brengelman.

Steeds weer die afschuwelijke uitingen van haat, overgaand in aanslagen. Steeds weer die afschuwelijke uitingen van haat, overgaand in aanslagen. Helaas zijn we genoodzaakt om deze woorden opnieuw te gebruiken, nadat op woensdag 19 februari tien mensen zijn doodgeschoten, die allemaal een migratieachtergrond hadden. Deze aanslag, geïnspireerd door ultranationalistische theorieën, komt van een groeiende groep jeugdige neonazi’s, die slechts haat tegen andersdenkenden verspreidt. 

Wij, Joden, Christenen en Moslims verenigd in het Overleg Joden, Christenen en Moslims wijzen deze uitingen van haat en geweld af. We hopen dat de diverse groepen met hun verschillende achtergronden samen met de diverse geledingen in de Duitse samenleving hun angst weten te overwinnen en dat de extra beveiliging van de moskeeën van korte duur zal zijn, zoals wij ook hopen dat er ooit een eind komt aan de beveiliging van de synagogen.

Wij zijn intens verdrietig over de doden. 
Wij betuigen onze gevoelens van medeleven met de nabestaanden.
De kerngroep van het Overleg Joden, Christenen en Moslims,
Hanneke Gelderblom-Lankhout
Ebubekir Öztüre
Jan Post Hospers

Joodse graven beklad in Dordrecht


Met afschuw en bezorgdheid hebben we kennisgenomen van het bekladden van twee graven op de joodse begraafplaats in de Dordrecht. Deze schending van de grafrust gebeurde nota bene in een periode dat overal de Holocaust herdacht wordt en wij ons voorbereiden op 75 jaar vrijheid. Daarnaast is dit niet alleen een belediging van de joodse bevolkingsgroep maar ook van de politie, omdat de afkorting ACAB (al cops are bastards) op beide graven was geklad. Samen met het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap rekenen wij er op wij dat de daders snel worden opgespoord en gestraft. Wij vragen graag uw aandacht voor het bericht op de website van het NIK.

Laat u inspireren door Geloven in Samenleven

Geloven in Samenleven wil de plaatselijke contacten tussen synagogen, kerken, moskeeën en andere  religieuze en levensbeschouwelijke organisaties versterken. Op 21 november 2019 organiseert de pas opgerichte Stichting Geloven in Samenleven de eerste regionale bijeenkomst. U kunt dan kennismaken met enkele inspirerende voorbeelden van lokale samenwerking. Meestal gaat het om geslaagde praktijkvoorbeelden, soms zijn het ook kansrijke ideeën. De bedoeling is dat u er vervolgens in uw eigen stad of dorp mee aan de slag kunt. 

Locatie en tijd van regionale dag Geloven in Samenleven

De bijeenkomst vindt plaats in de Ulu-moskee in Zwolle. Het begint om 15.00 en wordt om 18.00 afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich opgeven via de website www.geloveninsamenleven.nl of via  info@geloveninsamenleven.nl. Klik hier voor de uitnodiging.

Condoleances ambassade Duitsland

Zoals gebruikelijk bij terroristische aanslagen hebben enkele leden van de kerngroep OJCM (Overleg Joden Christenen Moslims) een condoleancebezoek gebracht aan de Duitse ambassade vrijdag 11 oktober jl. De condoleances waren deze keer verwoord in een brief omdat de ambassadeur afwezig was.
 
Enkele woorden uit de brief: ‘Zo maar twee mensen in Halle zijn vermoord op straat, nadat de poging tot een aanslag op de synagoge was mislukt. Hier was de intentie om zoveel mogelijk joden in Halle te vermoorden en dat op Jom Kippoer. Deze aanslag is in strijd met het ‘nie wiede’ van de overgrote meerderheid van de bevolking in Duitsland.’

Heel snel daarna kwam er een reactie van de Duitse ambassade: ‘Hartelijk dank voor uw duidelijke woorden. Deze aanval was een aanval op de Duitse samenleving. Het onderstreept opnieuw het feit dat antisemitisme en vreemdelingenhaat een constante bedreiging vormen voor de kernbeginselen van onze pluralistische samenleving en voor onze democratie. Daarom heeft de Duitse regering de strijd tegen het antisemitisme gekozen als een van haar prioriteiten tijdens haar EU- voorzitterschap in de tweede helft van 2020. De strijd tegen de ontkenning van de Holocaust en de internationale uitwisseling over de herdenking van de Shoa zullen de focus zijn van het Duitse voorzitterschap van de Holocaust Remembrance Alliance vanaf maart volgend jaar.’

Afgesproken is dat er nog een gesprek komt met de ambassadeur. Dan kunnen we het hebben over hoe we in onze beide landen vorm geven aan haat tegen joden, moslims en andere minderheden en wat we op dit punt van elkaar kunnen leren.

Lees hier de brief aan de Duitse ambassade.

Jan Post Hospers / 11 oktober 2019

Bron: raadvankerken.nl

Rituele slacht opnieuw ter discussie

Weer probeert Marianne Thieme van de Partij van de Dieren het ritueel slachten verboden te krijgen. Na eerdere debatten in Tweede en Eerste Kamer is in 2011 een convenant bedacht. Dit is een uniek samenwerkingsproject van ambtenaren van het ministerie van Landbouw, de vleesverwerkende sector en leden van de joodse en moslimgemeenschap. Heel Europa kijkt met buitengewone belangstelling naar dit in 2018 in werking getreden convenant, waarbij een balans is gevonden tussen de rechten van religieuze minderheden en het belang van dierenwelzijn.

De Kamercommissie LNV (Landbouw, natuur en voedselkwaliteit) hield op 25 september ter inleiding van de bespreking in de Tweede Kamer een hoorzitting. Zestien deskundigen kregen ieder twee minuten spreektijd om hun reactie op deze initiatiefwet te geven en daarna vragen te beantwoorden.

Het eerste blok bestond uit vertegenwoordigers Ruben Vis en Micha Bloemendal van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, Rasit Bal van het Constactorgaan Moslims en Overheid en Hanneke Gelderblom-Lankhout namens het Overlegorgaan Joden Christenen Moslims.
Daarna volgde een blok dat heette over het convenant te gaan, maar in feite ging over de ervaringen van de dierenartsen rondom het slachtproces.
In het derde blok kwamen rechtsgeleerden aan het woord.

Een aantal belangrijke conclusies zijn:

  • Het vlees van onbedwelmde slacht komt niet in het reguliere circuit.
  • Een verbod op slachten volgens religieuze riten maakt het noodzakelijk vlees te importeren uit het buitenland en dat leidt tot import van vlees afkomstig van dieren die worden geslacht onder omstandigheden die we niet kennen en niet kunnen verbeteren.
Lees verder

Derde Nationale Iftar: moment van saamhorigheid en verbinding

De ramadan is voor moslims een tijd van vasten, bezinning en samenzijn om zo de relatie met God en medemens te versterken. Vasten doe je niet alleen, dat doe je met elkaar. De vasten breken bij zonsondergang met de iftar-maaltijd doe je ook niet alleen. Moslims zoeken elkaar op en nodigen daarbij steeds vaker ook niet-moslims uit. Dat doen zij plaatselijk in hun eigen buurt én landelijk. Zo kwam het dat op maandagavond 13 mei 225 mensen bij elkaar waren in Juliana Plaza in Den Haag. Mensen van allerlei pluimage: minister, burgemeester en ambassadeurs en leden van diverse platforms als Geloven in Samenleven en Overleg Joden Christenen en Moslims. De organisatie lag in handen van de Turks-Nederlandse ondernemersvereniging HOTIAD en het CMO, Contactorgaan Moslims en Overheid. Deze derde nationale iftar was een bijzondere avond van samenzijn, contact, (nader) kennismaken en eenheid in verscheidenheid.

Verscheidenheid in eenheid thema nationale iftar

“Het thema van vanavond is verscheidenheid in eenheid. We hebben elkaar nodig om te werken aan eenheid, maar verscheidenheid is ook een groot goed”, zo opende avondvoorzitter Christien Crouwel (algemeen secretaris van de Raad van Kerken Nederland) de avond. “Die verscheidenheid weerspiegelt de oneindige veelzijdigheid van God, Allah, de Eeuwige die we tegelijkertijd de Ene noemen.” De aanslagen van de laatste maanden liggen iedereen nog vers in het geheugen en sprekers refereerden daar natuurlijk aan. Zo ook Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag: “Dit is een moment van saamhorigheid en verbinding. De aanslagen waren een aanslag op ons allemaal. Bezoekers van moskeeën, kerken en synagogen zijn verontrust door de aanslagen. Den Haag staat voor de vrijheid te geloven wat je wilt, voor gelijkheid ongeacht religie, geslacht, geaardheid of politieke voorkeur. Vrede zit ook in alledaagse dingen zoals interesse hebben voor elkaar. Ik ben blij hier te zijn om met elkaar de iftar te vieren. Het is symbool van samen met elkaar leven in plaats van naast elkaar.”

Leven als een boom, vrij, en als een bos, gebroederlijk

“Vasten is in diverse wereldreligies zelfbeheersing en solidair zijn met medemens. Als beloning voor de inspanningen van het vasten vieren we de iftar. Met elkaar!”, aldus Hikmet Gürcüoglu, voorzitter van HOTIAD.  “We zijn verheugd dit weer samen met het CMO te organiseren. We delen de toekomst van Nederland met nieuwe Nederlanders. We zijn te vinden in vele lagen van de samenleving: sport, cultuur, politiek, bedrijfsleven. We dragen bij aan de toekomst van dit land. We streven naar een land waar verscheidenheid groeit en bloeit. In de woorden van de dichter Nâzım Hikmet: Leven als een boom, alleen en vrij; en als een bos in broederschap, dit verlangen is het onze.”

Minister Koolmees: niemand past in één hokje

Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bekende als Rotterdammer en Feijenoordfan gejuicht te hebben bij de doelpunten van Ajax. “Niemand past in één hokje”, zo betoogde hij, “Sommigen doen dat wel voorkomen. Ook in het publieke debat. Je zag dat toen acteur Nasrdin Dchar voor kerst een foto van zichzelf in djellaba naast de kerstboom liet zien. Hij kreeg een stortvloed van kritiek van diverse kanten. Dit werd breed uitgemeten in de media. Er is weinig interesse voor het gelaagde verhaal. Het samenleven wordt op de proef gesteld door aanslagen, incidenten. Daar moeten we mee omgaan. Ik heb veel vertrouwen in de kracht van de samenleving. We hebben vrijheid zelf richting te geven aan ons leven. Nieuwkomers veranderen onze samenleving al eeuwenlang.” Koolmees sloot eveneens af met een citaat, van Spinoza die ook een nieuwkomer was: “Ween niet. Wees niet verontwaardigd. Begrijp!”.

Nationale iftar steunt moslims

“Het is me een groot genoegen om hier te zijn”, zo sprak kersverse voorzitter van het CMO, Muhsin Goktas de genodigden toe. “Een ieder bidt en vast op de eigen manier. Dat wij hier bij elkaar komen is ook een vorm van gebed. In alle verscheidenheid vormen we een eenheid. We geloven allemaal in gerechtigheid en deugden.” Goktas vertelde over het CMO dat op een gezonde afstand van de politiek zichzelf opnieuw wil positioneren. “We hechten aan de scheiding van kerk en staat. Het CMO maakt zich sterk voor de moslimpraktijk in de publieke ruimte, de Nederlandse imamopleiding, de maatschappelijke beeldvorming rond moslims. We stuiten echter op de grenzen van het organiserend vermogen van Nederlandse moslims. Dat u hier bent steunt ons in deze uitdaging.”

Bij elkaar komen helpt

De genodigden kwamen uit een rijke schakering van religies, levensbeschouwingen, maatschappelijke organisaties, politici, ambtenaren en ambassadeurs. Onder hen de ambassadeurs van Sri Lanka en Nieuw Zeeland, onlangs zo hard getroffen door aanslagen, en van Oezbekistan. Adam Sadiq van Sri Lanka ging in op de betekenis van islam: vrede. “Islam heeft niets te maken met aanslagen. Die zijn niet in naam van mijn religie gepleegd.” Lyndal Walker vertelde dat ook in Nieuw Zeeland moslims bij elkaar komen. Na de aanslagen en nu tijdens de Ramadan: “Bij elkaar komen helpt in het genezingsproces.” Zij noemde de solidariteit vanuit Nederland na de aanslagen overweldigend.

Vasten gebroken

Natuurlijk was er bij de Nationale Iftar tijd om elkaar te ontmoeten en te spreken. Na de toespraken gingen de aanwezigen met elkaar aan tafels in gesprek. Onder andere over de vraag: wat zorgt ervoor dat een gemeenschap bij elkaar blijft? Waarna om 21.33 uur de vasten gebroken werd en een ieder zich aan de heerlijke maaltijd kon zetten. De gesprekken gingen vanzelfsprekend gewoon door want wat is er fijner dan samen te eten en mooie gesprekken te hebben.